Emekçilerin 
Kurtuluşu
Kendi
Eserleri
Olacaktır.

                 K.MARKS

 

 

GÖKÇESU MADEN   İŞÇİLERİ

YENİ YILINIZI KUTLUYOR

 Onlar yeni bir yıla yine ücretsiz izinle,

Yoksullukla ve yasaların ihlalinden dolayı mağdur giriyor

 Gökçesu'da 2001 Haziran'ında başlayan sendikal hak ve özgürlükler mücadelesi  işverenin bütün saldırılarına rağmen bugün; 2003'e girdiğimiz şu saatlerde  kararlı bir şekilde devam ediyor. Ne sendikadan istifa ettirmeye dönük  baskı ve tehditler; ne 7 Aralık 2002 tarihinden bu yana süresiz ücretsiz  izin sonucu her geçen gün artan yoksulluk işçilerin direncini       kırabilmiştir. Kuzey Anadolu Madencilik A.Ş patronu Nurullah Ercan,       TKİ'nin tebligatıyla birlikte rödövanslı Tuzlukaya Linyit ocağında üretime       dönük hazırlık çalışmalarını Ekim ayı ortalarında başlatmış, bu       hazırlıklar sürerken bir yandan da ücretsiz izinle cezalandırılan  Dev.Maden-Sen üyelerini sendikadan istifa ettirip sendikal örgütlülüğü    tasfiye edebilmek amacıyla bir kez daha saldırıya geçmiştir. Görülen o ki   yeni yıl emekçilere haksızlıkların daha da yoğunlaşacağı bir yıl olacaktır.
 Gökçesu Maden işçileri işçi sınıfının sendikal örgütlenmesinin en       dibe vurduğu bir dönemde mücadeleye girmişler, issizliğe, yoksulluğa ve       onca saldırılara rağmen kararlı direnişlerini bugüne kadar       sürdürmüşlerdir. Bu mücadele binlerce kilometre uzakta bulunan Arjantin'in       Başkenti Buenos Aires'te dayanışma gösterilerine vesile olurken madenci       kenti Zonguldak'ta dayanışma adına bir yaprak bile kıpırdatamamış, oysa       Bursa'da Çağdaş Gazeteciler Derneği'nin, 'Yılın Emek Ödülü'ne değer       görülmüştür. Mücadelenin güçlü bir şekilde devam edip başarıyla       sonuçlanması için gerekli dayanışma beklentilerin olduğu yerden değil       umulmayan yerlerden çıkmaktadır. Gökçesu Maden İşçilerine ekonomik       dayanışma sağlamaya dönük etkinlikler ise bir-ikisi dışında ne yazık ki       başarılı olmamıştır. Ev kiralarının biriktiği, yoksulluğun her geçen gün       ağırlığını hissettirdiği bir süreçte ne yazık ki dayanışmanın aynı       paralellikte sürdüğünü söyleyebilmek olası değildir.

 Sendikal mücadelenin gereğini fazlasıyla yerine getiren işçiler, ne       gariptir ki mevcut yasalar uygulanmadığı için mağdur durumdadırlar.       Yaklaşık 2000 sendikasız işçinin çalıştığı Gökçesu linyit havzasında bir       yandan işyerine dönme ve sendikal örgütlülüklerini bir sözleşmeye       dönüştürmeye çalışırken, diğer yandan havzanın bir bütün olarak       örgütlenmesi ve ülkedeki demokrasi mücadelesiyle bütünleşmesinin çabasını vermektedir.

Onlar yeni yılda yasaların uygulanmasını,    işlerine dönmeyi ve sendikalı olarak çalışmayı istiyorlar. Bunun gerçekleşmesi birazda dayanışmaya, mevcut duyarlılığın artmasına; daha fazla güç vermemize bağlı.

Yeni yılın işçi sınıfı ve emekçiler için kazanıma dönüşecek bir       adım olmasını diliyor, Gökçesu Maden İşçilerinin mücadelesinde bizleri bu       güne kadar yalnız bırakmadığınız için teşekkür ediyor, sizleri dostluk ve       dayanışma duygularımızla selamlıyoruz.

      

 
sayfa başına dön