Emekçilerin 
Kurtuluşu
Kendi
Eserleri
Olacaktır.

                 K.MARKS

 


BATIK BANKA YÜKÜ

24 MİLYAR DOLARA ÇIKTI


Ekohaber.net'in Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK)'nun Kasım 2002 tarihli Bankacılık Sektörü Yeniden Yapılandırma Programı Gelişme Raporu'nda yer alan bilgilerden yararlanarak, ve son Pamukbank anlaşma maddelerini hesaba katarak yaptığı değerlendirmeye göre, Fon’a devredilen bankaların topluma yükü, Pamukbank’ın 4 milyar dolarlık yeni yükü ile 24 milyar doları buldu.


Ekohaber.net’in araştırmasında son Pamukbank operasyonunun da topluma 4 milyar dolara yakın bir yük getirileceği hesaplandı. Devletin borçlanırken ödediği faizle, Çukurova’ya uygulayacağı vade ve faiz arasındaki maliyet farkından dolayı kamunun sırtına yılda 450 milyon dolar dolayında yük binecek. Bu, toplam yükün 4 milyar dolar olması demek. Araştırmaya göre, Devlet 5 yıl vadeli, yüzde 11 faizle borçlanıyor, bu parayı 9 yıl vadeli yüzde 1.95 faizle kullandırıyor. İki oran arasındaki fark 9 puana geliyor. Bu farkın yıllık maliyeti 450 milyon doları, 9 yılda ise 4 milyar doları buluyor.
Araştırmada şu sonuçlara ulaşıldı:


* TMSF yönetimine alınan bankaların devredildikleri tarihler itibarıyla zarar toplamı (Pamukbank dışında) 13.6 milyar USD, toplam yükümlülükleri de yine Pamukbank dışında, 25.8 milyar USD.


* Fon bünyesine alınmış özkaynaklarını tümüyle yitirmiş, yükümlülüklerini karşılama gücü olmayan bankaların mali bünyelerinin güçlendirilmesi, yeniden yapılandırılması ve yükümlülüklerinin devri için gereksinme duyulan kaynaklar, Hazine, TCMB'den alınan avanslar ve fonun kendi olanakları ile karşılandı.


* Hazine'nin TMSF'ye ihraç ettiği özel tertip tahvillerin, ilk ihraç edildikleri tarihlerdeki değerleri üzerinden anapara tutarları 27.5 katrilyon TL'dir. İhraçlar, USD'ye çevrildiğinde de, ihraç tarihindeki döviz kurları üzerinden 16.9 milyar USD tutuyor.


* Bunun dışında TMSF kendi kaynaklarından fon bankalarına 2.2 milyar dolar sermaye aktarımı yaptı..


* Ayrıca TMSF, kendisine devredilen bankaların yükümlülüklerinin karşılanabilmesi için bu bankalara toplam mevduat 1.243 trilyon TL' mevduat yapt.


* TC Merkez Bankası, fonu desteklemek için başlangıçta 750 trilyon TL'lik kredi açtı. Bu kredi bakiyesinin 2002 yılı sonu itibarıyla 250.0 trilyon TL'ye geriledi.


* Böylece, fona devredilen bankalara aktarılan kaynaklar, 2002 yıl sonu itibarıyla, aktarıldıkları tarihlerdeki döviz kuru ile en az 20.0 milyar USD’I buldu. olduğu


* TMSF bünyesine alınan bankalardan, (Sümerbank ile birleştirilen beş banka dahil) satılan on bankanın satış bedeli 353 milyon USD oldu.


* TMSF yönetimindeki bankalar, devir tarihleri ile 30 Eylül 2002 tarihi arasında tahsili gecikmiş ya da takipteki alacaklarından ancak 11 milyar USD tahsilat yapabildiler..


* Ayrıca söz konusu bankaların iştiraklerinin satışından 55.3 milyon USD, gayrimenkul satışlarından da 173.5 milyon USD hasılat elde edildi.


Fondaki bankalara aktarılan kaynaklara, bu bankaların takipteki alacaklarına bakıldığında; tahsilat ve varlık satış tutarlarının çok cılız kaldığı görülüyor.

Pamukbank anlaşması , mevcut yüke 4 milyar dolar eklerken, bankacılığı düze çıkarmanın maliyetinin ağır olduğu görülüyor.


BDDK Başkanı Akçakoca, Hazine bir- iki yıllık kısa vadeyle borçlanırken, Çukurova’ya 15 yılda libor artı 0.5 faizle ödeme planı yapılmasının doğru olup olmadığının sorulması üzerine şu yanıtı vermişti: "Hazine ile mukayese ettiğinizde sırıtan bir vade. Buradaki 15 yılın anlamı fizibilite çalışması ve nakit akışı tablosuna göre yapılmış olmasıdır"


BDDK Başkanı Akçakoca, borcun 15 yıla yayılmasının meblağın büyüklüğünden kaynaklandığını (Çukurova 15 yılda toplam 6 milyar 225 milyon dolar ödeyecek) söylemiş ve "15 yıl bu meblağ için uluslararası standartlara göre normaldir" demişti.. Ödeme planı yaparken, ilk amacın Yapı Kredi’nin konumunu sağlama almak olduğunu belirten Akçakoca, alternatifinin, Yapı Kredi’nin üzerine gitmek olacağını söylerken "Bu fevkalede pahalı bir alternatifti. Tsunami etkisi yapardı. " diye ekemişti.

Ekohaber Net’ ten alınmıştır.

 
sayfa başına dön