Emekçilerin 
Kurtuluşu
Kendi
Eserleri
Olacaktır.

                 K.MARKS

 

HALKIMIZA 

TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ 1.Engellemeye çalıştığımız savaşın adı konmalıdır. Bu savaş emperyalist bir 
savaştır. Yeni enerji kaynakları için, daha çok silah satmak ve Ortadoğu 
halkları üzerindeki baskıyı artırmak için başlatılmak istenen bir savaş. 
TKP, emperyalizme karşı mücadeleyi acil bir görev olarak ilan etmektedir. 

2.Bugün savaşı en fazla arzulayanın ABD olması kimseyi aldatmamalıdır. 
Avrupalı emperyalistler ABD yönetiminin suç ortağıdır. Onlarla ABD arasında süren çekişme, Irak ve bölgedeki emperyalist talandan kimin ne kadar pay alacağına ilişkin görüş ayrılıklarından kaynaklanmaktadır. TKP, ABD emperyalizmine karşı mücadele ederken, başını Almanya ve Fransa'nın çektiği Avrupalı emperyalistlere karşı mücadeleyi de gündemde tutmaktadır. 

3. Türkiye'nin çaresiz bir biçimde haksız bir savaşın içine doğru 
çekilmesine, yıllardır sürdürülen "devlet politikaları" neden olmuştur. Bu 
politikalar ABD'nin dümen suyunda gitmek, NATO'nun sadık bir askeri olmak şeklinde özetlenebilir. Türkiye'nin kişilikli bir dış politika 
sergileyebilmesi için zincirlerini koparması, yani ABD'nin, diğer 
emperyalist ülkelerin dümen suyundan çıkması, NATO'ya sırtını dönmesi 
gerekmektedir. TKP, NATO'dan çıkılmasını, emperyalist ülkeler ve İsrail'le yapılan ikili anlaşmaların feshini hayati bir adım olarak görmektedir. 

4. Ülkemizin yıllardır emperyalistlerin isteği doğrultusunda hareket etmesi, 
bugünkü AKP hükümetinin suçsuz olduğunu göstermez. AKP seçimden hemen sonra Amerikancı bir dış politika uygulamaya başlamış ve Irak halkının kanı üzerinde pazarlık yapmaya başlamıştır. TKP, gerici AKP hükümetinin yürüttüğü kirli diplomasinin gerçek anlamını ortaya çıkartacaktır. 

5. Ülkemizi onursuz bir dış politikaya mahkum eden asıl güç ise bu 
onursuzluk sayesinde küpünü dolduran, emekçi halkımızın sırtından tahmin 
edilemeyecek zenginliklerin üzerine oturan büyük patronlardır. Onlar için 
Iraklı bir çocuk, cepheye sürülen Mehmetçik, savaş nedeniyle açlık çekecek milyonlar önemli değildir. Onlar için olası bir savaşta yıkılacak Bağdat veya diğer kentlerin onarımı sırasında ihale kapmak önemlidir. Onlar için ABD'nin vereceği savaş kredilerinden nasiplenip kârlı işler çevirmek önemlidir. Onlar için kanlı ABD'nin küçük ortağı olmaya devam etmek önemlidir. Onların düzeni sürdükçe, savaş kapımızdadır. TKP, savaşa karşı mücadelesini bugünkü soygun düzenine karşı mücadelesinden ayırmamaktadır. 

6.Kimileri savaşın Birleşmiş Milletler kararı ile başlaması gerektiğini 
ileri sürüyorlar. Bunun fazla önemi kalmamıştır. BM son yıllarda mutlak 
biçimde emperyalist ülkelerin denetimine girmiştir. BM'nin savaş kararı 
alması, emperyalistlerin kanlı planlarına hukuki kılıf yaratmaları anlamına 
gelir. TKP, Irak'a dönük savaşa her durumda karşı koymakta, bu savaşı 
meşrulaştırma girişimlerini ahlaksızlık olarak nitelendirmektedir. 

7. Türkiye'de bazı kişiler olası bir savaşta Kuzey Irak'a ABD'nin değil de 
Türk ordusunun girmesini savunmaktadır. Bu ırkçı ve militarist yaklaşım 
kabul edilemez. Yapılması gereken bu savaşı topyekün reddetmektir. TKP, sözümona ulusal çıkarlar adına Kuzey Irak'ta yürütülecek yayılmacı bir politikanın karşısında duracaktır. 

8. Başkaları ise Irak'taki savaşa değil de, bu savaşa Türkiye'nin 
katılmasına karşı çıkmaktadırlar. Bunu savunanların bir bölümü savaşın Irak 
halklarına, orada yaşayan Kürtlere özgürlük getireceğini bile iddia etmeye 
cesaret gösteriyorlar. Emperyalistler hiçbir yere özgürlük getirmezler. Irak 
halkının özgürlüğü kendi mücadelesinin eseri olacaktır. TKP, savaşa karşı 
mücadelesini bu savaşa Türkiye'nin katılmasını engellemekle 
sınırlamamaktadır; bu savaş bir bütün olarak engellenmelidir. 

9. Savaşa karşı sürüdürülen eylemlerde sergilenen sorumsuz davranışlar ve 
zaman zaman halka yönelen kör şiddet sadece savaş yanlılarının elini 
güçlendirmektedir. ABD'nin de, Türkiye'deki hükümetin de arayıp bulamadığı şey savaşa karşı kamuoyunda belirginleşen güçlü muhalefeti sindirecek ortamın yaratılmasıdır. TKP, emperyalizme ve onun işbirlikçilerine karşı kararlı, cesur ve ısrarlı mücadelesini sürdürürken bu mücadeleye leke düşürücü her tür çabayla hesaplaşacaktır. 

10. Haftalardır bütün dünyada ABD emperyalizmine karşı gerçekleştirilen 
gösteriler içerisinde en düşük katılımın savaş tehdidini en fazla hisseden 
Türkiye'de yapılması düşündürücüdür. Mücadele etmeden hiçbir şey elde 
edilemez. Boğazımızdaki ekmeği alanların, şimdi kanımızın peşine düştükleri 
açıktır. Halkımız İtalya'da, İngiltere'de, Yunanistan'da, en önemlisi ABD'de 
sokağa dökülen milyonlarca insanın yanında yer almalıdır. TKP, savaşa ve 
emperyalizme karşı mücadeleyi bir parti görevi olarak değil, halkımızın onur 
kavgası olarak görmektedir. 

11. Bu savaşı kimse ulusal çıkarlarla ilişkilendiremez. Eğer savaşı 
engelleyemezsek, karşımıza çıkıp "artık savaş başladı, ulusça birlik 
olmalıyız" diyenlere, "siz ABD emperyalizmi ile birliksiniz" diyeceğiz. 
Kimse savaşa ve emperyalizme karşı mücadele etmemizi engelleyemez. TKP, mücadelesini birkaç günle sınırlandırmamakta ve zorlu geçecek olan bir mücadeleye hazırlanmaktadır. 

12. Hükümet savaş gündemini fırsat bilip, işçi sınıfına dönük yeni bir 
saldırı anlamına gelen iş yasasını uygulamaya sokmak, işsizlik ve 
yoksulluğun tetikleyicisi özelleştirme politikalarını bir kez daha 
memleketimizin başına bela etmek niyetindedir. TKP, savaş gündeminin emekçi halkımızın diğer sorunlarını unutturmasına izin vermeyecektir. 

 

 
sayfa başına dön