Emekçilerin 
Kurtuluşu
Kendi
Eserleri
Olacaktır.

                 K.MARKS

 


  
Apaçık

Ders

 Erol TOY

Yüce Meclis sağolsun !..
Bir karar aldı. O kadar ders verdi ki!.. Saymaya parmak yetmez.
İlki Anglo-Amerikan ya da kapitalizmin emperyalizmine...
Petrol alanlarının hesaplaşması...
"Bir yanda ; 
İngiltere, Fransa, İtalya, SSCB, Japonya ve elbette ABD.
Diğer yanda ;
Türkiye..."
Arasında Lozan Antlaşması'nda 1922'de yapılmıştı.
Ama gereksinim arttıkça, iştah kabardı.
Çok yazık !..
Türkiye Büyük Millet Meclisi hak, ödev, görev, yüküm ve sorumluluğuna sahip çıkmadı. Önce parti... Sonra asker... En sonunda da lider sultasına boyun eğdi. 
Bu yüzden hem dünyada, hem bölgesinde boşluk doğdu.
Yıllardır onu tepe tepe kullandın.
Helâl-i hoş olsun !..
Ama toplum, o Meclis'i topyekûn değiştirdi.
Muhalefet için muhalefet perileriyle, tarikat cinleri yardımıyla da olsa, yarıya yakınını kendi emrini dinleyecek vekillerden oluşturdu. 
Sonuç ortada.
Ne tehdit... Ne şantaj... Ne havuç kâr etti.
Bundan sonrası diplomatça taktik.. Politik strateji... Sportmence bilek güreşi değil... Dileyen haçlı seferi diyebilir. Şövalye düellosu. 
Yâni iş güce dayandı.
Ve iş oraya varanda içerde, dışarda kimsenin kuşkusu olmasın. 1918-22 hem yinelenir, hem yenilenir.
Var mısın ?
Öyleyse hodri meydan !..
İkincisi AB'ne...
Askerin nöbet tuttuğu yeri, ancak asker alabilir.
Kıbrıs'ı istiyorsan, koşula uyacaksın.
Sıkmıyorsa, ya Türkiye'yi de alacaksın. 
Ya vazgeçecek... Aday üyelerine mahcup olacaksın.
Son kullanma tarihi fasarya.
Asıl tarih, 1 Mart 2003'tü... 
Geçti gitti !..
Üçüncüsü "mazlum milletlere..."
Türkiye gerektiğinde her tür hegemonyaya tek başına direnir. 
80 yıl arayla birinde silâh, ötekinde oyla verdiği örneği iyi belle.
Sana da lâzım olabilir !..
Dördüncüsü İsrail'e...
Toplumlar bunalıp bıktığında cani ve çılgını sever... Zalime teslim olabilirler. Aklını başına devşir !..
Filistin devletini içine sindir.
Bak görüyorsun, Ortadoğu'nun huzuru dünyanın zıvanasıdır.
Çıkarırsan, elimi tutanın hem elinin, hem onurunun kırıldığını gördün. Filin deveden büyük olduğunu sen de yaşayarak anlarsın.
Beşincisi Ermenistan'a...
Lobi mobi... Taşıma suyla değirmen döndürme anlamam.
Nahçivan Bakû-Karadağ Erivan koridorunda uzlaş.
Asya'nın enerjisi Akdeniz'e ulaşırsa, Avrasya kârlı çıkar. 
Yerini bil, tutumunu takın.
Altıncısı Rusya'ya... 
Stratejik ortaklığa dönüştürdüğümüz iyi komşuluk ikimizin de hem ufkunu açıyor... Hem direncini biliyor. 
Bağımsızlığını kazanan soydaş devletleri yeniden egemenliğine almaya çalışma. Biz çatışıp küsüsünce boşluk doğuyor.
Ve ondan başkaları yararlanıyor.
Yedincisi İran'a...
Stratejik ortaklık anlaşmasını biran önce imzala !..
Avrasya şemsiyesi, tek başına dirençten daha etkindir.
Sekizincisi Irak Kürtlerine...
Şu 15 kısa günün kârı elinizde.
Güneyiniz Saddam... Kuzeyiniz TC... Doğunuz İran... Batınız Türkmen. Ve yanınızda 1918'deki gibi Anglo-Amerikan askeri yok.
Bağımsız devlet cart-curtla değil, sömürgecileri yenerek kurulur
Haydi bakalım, hodri meydan.
Dokuzuncusu ödleklere... 
Korkunun ecele yararı yok. 
Müstemlekelikten, müttefikliğe geçmenin bedeline hazır olun.
Onuncusu Teslimiyetçilere...
Cukka bitti... Pamuk eller cebe... Yardım ve kredinin eksiğini siz tamamlayacaksınız.
Onbirinci şaşkınlara...
Kaygınız yersiz !.. 
Hiçbir şey 1 Mart öncesinden beter olamaz.
Ve onikinci ders, Recep Tayyip Erdoğan'a...
Sakın beni topyekûn değişen Meclis gibi görme. 
Görenlerin de, gösterenlerin de, yerlerinde şimdi yeller esiyor.
Sakın Şeriat atına binip, İslâm ülkesine cihada çıkma.
Dinden imandan olursun.
Lâikliğin anlam ve önemini çok iyi kavra...
Ve sakın hukuk devletini tarikat ipine sermeye kalkma. 
Hulûs sana çakılır, emir şeyhten alınır. İp boynuna takılır. 
Şimdi Meclis'e saygılarımla, söz bende.
Bu haftalık bu kadar.
Eksiği varsa tamamlayın. 
Ama eli, dili, oyu sürçünceye Meclisinizle öğünün

 

 

 
sayfa başına dön