Emekçilerin 
Kurtuluşu
Kendi
Eserleri
Olacaktır.

                 K.MARKS

 
 

ŞEKERİMİZE DE SAHİP ÇIKALIM!...

Abdullah AYSU

Gelişmiş ülkeler pancar üretimin artırırken Türkiye üretimini azalttı...

Şekerpancarının rakibi mısırdır. Fransa ve Almanya şeker üretiminde pancarın rakibi mısıra yönelmiyor. Nişasta kökenli şekerlere tanıdığı kotayı yüzde 1-2 civarında sınırlandırıyor. Türkiye ise; IMF' nin önerileri doğrultusunda liberilize etti. Fiyat ve satış gibi konularda köklü değişikliklere gitti. Nişasta kökenli şeker üretim kotasını yüzde 15'de tutuyor. 

Yapılan hesaplamalara göre bunun istihdama etkisi; 2 milyon kişinin işinden edilmesi... 

Ekim alanlarının 200 bin dekar azalması...

Yılda 1 milyon ton olan mısır dış alımımızın 1,5-2 milyon ton civarına taşınmasıdır...

Mısır fazlası olan ülkeler neresi peki?

Amerika ve Kanada mısır ihracatçısı ülkeler, yani; ellerinde mısır dağı olup eritmek zorunda olan ülkeler....

Türkiye'de nişasta ve nişasta bazlı şekerler sektöründe faaliyet gösteren şirket sayısı da 5 adettir.

Bunlar da;

Uluslar arası devlerden sayılan ABD kökenli Cargill (İstanbul) şirketi başta olmak üzere yabancı ortaklı Pendik Nişasta (İstanbul), Amylum (Adana), Sunar (Adana) ve Tat Nişasta (Adana) pazarda faaliyette olan şirketler...

Bizler, tatlandırıcılar için ayrılan yüzde 15'lik kotayı fazla bulurken Nişasta ve Glikoz Üreticileri Derneği Yönetim Kurulu 2. Başkanı Rint Akyüz bu kotanın yetmediğini, talebi karşılamadığını savunuyor.

Neden Şekerpancarı ya da şekerpancarında niye ısrar etmeliyiz?

- Bir dekar şekerpancarı tarımı için 10 gün iş gerektirmekte, istihdam sorununu büyüteceğinden,
- Kırdan kente göçü azalttığından,
- Bir dekar şekerpancarı ürünlerinin içerdiği hayvansal besinin değerinin 500 kg arpaya eşdeğerde olduğundan,
- Doğanın ekolojik dengesi bozulacağından, (şekerpancarı aynı büyüklükteki çam ormanından 3 kat daha fazla oksijen sağladığından)
- İnsan sağlığı tehlikeye gireceğinden, (Bizim şekerpancarı ile yaptığımız şekerlerin en azından sağlıklı olduğunu biliyoruz.)
- Hayvancılık sektörü zarar göreceğinden, (Şekerpancarının baş ve yaprakları, küspesi ve melası kaba yem olarak kullanılmaktadır) 
- Alkol ve maya üretimi olumsuz etkileneceğinden, ( Melas üretimi azalacağından etil alkol üretimi düşer.)
- Taşıma sektörü zarar göreceğinden, (Bir dekar şekerpancarı, taşımacılık sektörüne;pancar, pancar posası, şeker, melas, yakıt, kireçtaşı ve alkol olarak 5750 kg yük sağlar.) 

Avrupa'nın en fazla mısır yetiştiren ülkesi Fransa ve Almanya'da da katma değer yarattığı için pancardan şeker üretilip maliyetinin yarı fiyatına satılıyor. Teskere konusunda ülke onuruna sahip çıkan milletvekilleri bir de IMF karşısında üreticilerin onuruna sahip çıksa diyoruz. 

Yukarıda saydığımız nedenlerden ötürü Şeker Yasası ve bu yazımızda yer veremediğim ülke ekonomisi için çok önemli olduğuna inandığım Tütün Yasası Mecliste yeniden ele alınmalı, üretici ile tüketicinin lehine yeniden düzenlenmelidir.

 

 

 

 

 

 
sayfa başına dön