Emekçilerin 
Kurtuluşu
Kendi
Eserleri
Olacaktır.

                 K.MARKS

 

HERKES BUGÜN BAŞKA 
BİR TÜRKİYE'DE UYANDI


DİSK Genel Başkanı Süleyman ÇELEBİ
KESK Genel Başkanı Sami EVREN
TMMOB Genel Başkanı Kaya GÜVENÇ
TTB Genel Başkanı Füsun SAYEK

Dün Türkiye tarihi bir gün yaşadı. 100 bini aşkın aydınlık yüzlü insan yakın tarihin en büyük eylemini gerçekleştirdi, savaş politikalarına karşı tek yürek oldu.
Bu eylem yıllardır toplumun büyük kesiminin umutlarını, hayallerini yok etme çabalarına karşın, umutlarımızın ve hayallerimizin gerçekleşebileceği inancını açığa çıkardı. 
Türkiye'nin her yerinde aylardır savaşa karşı, ABD'nin Irak'a saldırısına karşı çaba içinde olan, dün Ankara'daki coşkun etkinliği gerçekleştiren herkese teşekkür ediyoruz.
Hep birlikte gerçekleştirdiğimiz bu etkinliğin sonuçlarından bir tanesi dün TBMM'de gündeme getirilen tezkerenin reddi olmuştur. Bu redde katkıda bulunan, halkın bu konudaki duyarlılığını ve kararlılığını hissederek oy kullanan milletvekillerini kutluyoruz.
Yine bu etkinliğimizin diğer bir sonucu ABD yönetiminin tüm dünyayı kabusa çevirmelerine karşı anlamlı bir seti oluşturmak olmuştur. 
Ama en önemlisi, toplumun büyük kesiminin gelecek umutlarını herkesin görebileceği şekilde açığa çıkartmak olmuştur.
Dün gece ve bu sabah herkes "Tezkerenin reddinden sonra ne olacak" diye soruyor.
Kimileri ise Türkiye'nin geleceği açısından karamsar tablolar sunmaya çalışıyor. 
Bu tezkere reddinin sonuçları çok açıktır:
1- Bu tezkere bir kez daha TBMM gündemine getirilemez. Bir daha gündeme getirme çabalarının hiçbir meşruiyeti olmayacaktır. Ayrıca gündeme getirilirse bilinmelidir ki, bu kez milyonlar ayağa kalkacaktır.
2- Tezkere konusu olan iki konunun gereği derhal yapılmalıdır: Ülkemizde mevcut bulunan tüm yabancı askerler derhal ülkeyi terketmelidir. Ülkemiz askerlerinin Irak'a girme hazırlıklarına son verilmelidir.
3- AKP Hükümeti bu ülkeye savaş kabusu dışında hiçbirşey üretmemiştir. 
4- ABD yönetiminin dünyada her istediğini yapma hakkına ve kuvvetine sahip olmadığı görülmüştür. 
5- Dün hep birlikte açığa çıktığına tanık olduğumuz, adil, özgür, demokratik, barış içinde bir ülke olabileceğimiz inancı ülkemiz geleceğinin umududur.
6- Bugün karamsarlık havası yaymaya çalışanlar bilinmelidir ki halkın temsilcileri değildir.
7- DİSK, KESK, TMMOB, TTB olarak duyuruyoruz ki, dün herkesin görebileceği şekilde açığa çıkan umudumuzun önü kesilemez.
8- Bu umudun gerçekleşmesi için böyle bir çaba içinde olan herkesle beraber gereğini yapacağımız kuşkusuzdur.






 

 
sayfa başına dön