Emekçilerin 
Kurtuluşu
Kendi
Eserleri
Olacaktır.

                 K.MARKS

 
 

AKP, Çiftçinin Üzerine 
"X" Çarpı İşareti Çekti... 


Abdullah AYSU

Üreticiler, üretimi sürdürebilmek için hükümetten; Doğrudan Gelir Desteği (DGD) uygulamasındaki aksaklıların giderilmesini, Pirim ödemelerine devam edilmesini, Mazot ve elektriğin ucuzlatılmasını, Ürün Sigorta, Tarım Çerçeve, Üretici Birlikleri Yasalarının çıkarılmasını bekliyordu. 

Meydanlarda "Tarımı destekleyeceğiz" diyerek oy toplayan AKP, önce Acil Eylem Planı ile çiftçilerin oyalanması için bir miktar umut dağıtarak, oyaladı. Sonra da, Başbakan Abdullah Gül aracılığıyla açıkladıkları "Tasarruf ve Gelir Arttırıcı Önlemler Paketi " adı altında çiftçiye darbeyi indirdi.

Şimdi sırasıyla oyalamak için Acil Eylem Planında neler vaat etti ona bakalım, sonra da, nasıl darbe indirdiğine.....

AKP' in Acil Eylem Planında Tarım ile ilgili vaatler : Bunun birçoğu üreticilerin üretimlerini sürdürebilmek için hükümetten beklentilerinin içinde vardı ve 58. Hükümet zaten kamuoyuna da planı açıkladı ve bu açıklanan planla da çiftçiyi beklentiye soktular....

Arkasından 58. Hükümetin Başbakanı Abdullah Gül, "Tasarruf ve Gelir arttırıcı Önlemler Paketi" ni açıkladı. Bu önlem paketi içinde tarıma şöyle yer verilmişti: Bu önlem paketi adeta üreticilerin bundan böyle üretmelerini önleme paketi gibiydi. 

Daha önce 57. Hükümetin tarım ve hayvancılıkla ilgili desteklerin - ki bunlar; fiyat yoluyla yapılan destekler, ucuz ve yeterli girdi temini yoluyla yapılan destekler, üretimin belirli kademelerinde yapılan avans ödemeleri şeklinde destekler, tarımsal yatırım teşvikleri, ihracata teşvik, ithalata koruma, tarımsal kredi faizinin düşük tutulması, süt teşvik primi, pamuk primi, doğal afet ödemeleri, toprak, mera, hayvan ıslahı çalışmaları, sulama yatırımları, bitki hastalık ve zararlılarına karşı erken uyarı sistemleri kurma, arazi toplulaştırması için yatırımlar, toplu ilaçlamalar (süne mücadelesi gibi), ar-ge çalışmaları, kooperatiflerin örgütlenmesi ve diğer kamu yatırım harcamalarıdır. - hepsini IMF istiyor diye kaldırdı. yerine dünyanın hiçbir yerinde benzer uygulaması olmayan tek başına Doğrudan Gelir Desteğini (DGD) uygulamaya koydu.

DGD' in uygulamaya konulmadan önce de uygulamaya konulduktan sonra da tek başına uygulamasının sakıncalı olduğu, bunun Türkiye tarım sektöründe üretimi engelleyeceği, gelişmiş ülke çiftçilerinin ve uluslararası tarım ve gıda şirketlerinin işine yarayacağı, Türkiye çiftçisinin ise, işini bitireceği hep söylendi. Sonuç olarak, bu uygulamalardan Türkiye tarımı ve Hayvancılığı ağır darbe aldı. 

58. Hükümet de meydanlarda, "Tarımı destekleyeceğinin" vaatlerini vererek oy topladı ve büyük bir çoğunlukla meclise girdi, hükümeti kurdu. Büyük çoğunluğun desteklediği AKP desteklerini aldığı büyük çoğunluğun sorunlarını çözmek yerine IMF' in istekleri doğrultusunda politikalarını belirleyip uygulamaya başladı. 


Ve....58. Hükümetin Başbakanı Abdullah Gül, "Tasarruf ve Gelir arttırıcı Önlemler Paketi" ni açıklarken - ki bu paket hükümetin IMF ile 2-2,5 ay görüşmesinin sonunda hazırlandı- yerine hiçbir şey ikame etmeden DGD' yi de kaldırdığını söyledi!... 

Türkiye dünyada tarımını ve hayvancılığını desteklemeyen ilk ülke olarak tarihe geçti. Kırsal alanın üzerine yani 20 milyon insanın üzerine çarpı "X" işaretini koydu. Oylarını aldığı bu insanları yok saydı. Türkiye nüfusundan "sildi". 

Kısacası, 58. Hükümet çoğunluğunu kötüye kullanıyor!... 

AKP Hükümeti 67 milyonluk ülke nüfusunun 20 milyonunu oluşturan kırsal kesime hizmet götürecek Tarım Bakanlığı bütçesini 700 trilyon olarak belirliyebiliyor! Yani; biçilen rakamlara bakıldığında Türkiye köylüsünün AKP hükümetinin yanında ki değeri : Yıllık 35 milyon lira...

 

 

 

 

 

 
sayfa başına dön