Emekçilerin 
Kurtuluşu
Kendi
Eserleri
Olacaktır.

                 
K. MARKS

 


Yayın Yönetmeni'nden                                

Önce bildiğimiz şeyleri tekrarlayalım:
1- TC Anayasasına göre TC sınırları içinde yabancı asker bulunması için TBMM kararı gerekir.
2- Meclisten geçen birinci hükümet tezkeresi bazı liman,havaalanı ve askeri üslerde (Bunların hepsi tezkerede teker teker sayılmıştır) ABD li teknik heyetlerin inceleme yapmasına ve gerekirse modernizasyona gidilebilmesine izin veriyordu.(Bu teknik heyetin sayısı da tezkerede belirtilmişti)
3- 1 Martta Meclisin tarihi bileşiminde ikinci hükümet tezkeresi kabul edilmedi.Bu hükümet tezkeresi TBMM’ inden TC sınırları içerisinde ABD’nin silahlı askerlerinin bulunmasına izin verilmesini istiyordu.Tekrar ediyorum TBMM ABD nin Türkiye sınırları içerisinde silahlı asker bulundurmasını kabul etmedi.
4- TV’lerde,hepimiz izledik ABD silahlı askerleri Mardin Kızıltepe ve Nusaybin’de varlar.Güneydoğu illerimizde yerler kiralıyorlar.İskenderun limanından Türkiye’nin içlerine doğru ABD askeri ve silahları sevkiyatı sürmekte.
5- TBMM Başkanı Arınç bu durumdan"FEVKALADE RAHATSIZ" olduğunu söyleyerek gensoru verilmesini istiyor.
6- Selamet Partisi Genel Başkan yardımcısı Bekaroğlu bu konuda Savcılığa suç duyurusunda bulundu.

ABD Askerlerin Türkiye sınırları içerisinde bulunmaları en hafif deyimiyle Anayasal bir suçtur.

TC sınırları koruma görevi TSK nindir.Sınırlarımız içerisinde TBMM kararına rağmen dolaşmakta ve yerleşmekte olan silahlı ABD askerlerini sınır dışına çıkartmak görevi TSK nindir.

Cumhuriyet Gazetesinin 10 mart günlü sayısında MUTABAKAT SIRLARI başlığı altında yayınlanan haberden anlaşıldığına göre TBMM’since kabul edilmiş olan 1.tezkerede belirtilen liman.havaalanı,askeri üslerin tamir bakım ve modernizasyonu işlerinden çok başka konularda ABD ile MUTUBAKATA varılmıştır.

Bu mutabakatı imzalayan Türk yetkilileri ister asker ister sivil derhal bulunup yargı önüne çıkartılmalıdır.

ABD nin yurdumuzdaki askeri faaliyetleri de hiç zaman yitirmeden yasal çerçeveler içine oturtulmalıdır.

12 mart 1971 de Cumhuriyeti Koruma ve Kollama görevini yaptığını söyleyerek 100 binlerce sivil TC yurttaşını cezaevlerine dolduran TSK lerine 31 yıl sonra asıl görevinin sınırlarımız içindeki yabancı silahlı askerleri sınır dışına çıkartmak olduğunu bir kez daha hatırlatırım.

 
sayfa başına dön