Emekçilerin 
Kurtuluşu
Kendi
Eserleri
Olacaktır.

                 
K. MARKS

 


SAVAŞA KARŞI ŞAİRLER BİLDİRİSİ

Yıllardır akıl almaz bir yanlış bilgilendirme ve propaganda saldırısıyla, zaman zaman da çeşitli sıcak çatışmalarla süren ve son bir yıl boyunca da, iyiden iyiye artarak, 19 Mart 2003 günü, Bağdat'ın bombalanmasıyla utanç verici bir insanlık suçuna dönüşen Irak Savaşı'nın doğurduğu acı ve yaralar, biz Türk Şairlerini derinden etkilemektedir.

Bizler, televizyonlarda her gün izlediğimiz ateş altındaki şehirlerin genel görüntülerinin altında, medyanın ve onun etkilediği halk kitlelerinin göremediği bireysel ve toplumsal acıları görüyoruz.

Bizler,Türk Şairleri, bu savaşın, tüm dünya basınında da yer aldığı gibi, esaret altındaki bir halkın özgürleştirilmesi ve zulümden kurtarılması savaşı olmadığını bilmekteyiz. Bu savaşın asıl amacı, bölgenin yer altı ve yerüstü zenginliklerine ve zengin petrol kaynaklarına el koymak ve bölgede hakim güç olmaktan başka bir şey değildir.

Soruyoruz:Dün Afganistan, bugün Irak, yarın sıra kimdedir?..

Bizler, Türk Şairleri, hangi dilde olursa olsun, sözcüklerin içeriklerinden arındırılmak yoluyla anlamlarından soyularak, insanların ve toplumların zihinleriyle böylesine alçakça oynanmasını; ' dil 'in ortak düşünce ve iletişim ortamı olmaktan çıkarılarak, tek yönlü ve tek boyutlu bir dikte etme aracı haline getirilmek suretiyle, bu biçimde siyasallaştırılmasını ve kısır bir tartışma aracı haline getirilmesini şiddetle reddediyoruz. Zira bu durumun, dünyayı yeniden biçimlendirmeyi amaçlayan "Büyük Birader"in diktatörlüğünün yollarını döşediğini ve dünyanın geri kalanını onun yönetimi altına doğru hızla sürüklediğini görmekteyiz.

Tarih kendinde tanrısal güçler bulunduğunu, toplumları ve insanlık için neyin doğru olduğunu kendilerinden başka hiç kimsenin bilmeyeceğini düşünen yönetici, asla yıkılmayacağı sanılan düzen ve imparatorluk örnekleriyle doludur. Ancak bunların söylemlerinin ve kurmuş oldukları sistemlerin çatırdadıkları ve çöktükleri, bunun acısını da toplumların ve insanlığın çektiği görüle gelmiştir. Saddam Hüseyin ve George W. Bush bunların ne ilkleri ne de sonuncuları olacaktır.

Dünya tarihinde tanık olunmamış ölçüde büyük bir askeri gücün, on iki yıldır kesintisiz bir biçimde süren akıl almaz baskılar ve ambargolarla, en temel haklarından bile yoksun bırakılarak, zaafa uğratılmış bir halkın üzerine çullanmasının da, hiçbir insani ölçüye ve ölçüte sığmamakta olduğunu teslim etmeyen bir kişinin bile çıkmayacağını iyi bilmekteyiz. Yine bilmekteyiz ki, savaşların muzafferleri olmaz, savaşların sadece kurbanları vardır.

Bizler, Türk Şairleri, sınırlarımızın yanı başında sürmekte olan bu ahlaksız istilayı hiçbir biçimde onaylamadığımızı ve bu saldırıya gerek moral gerekse etik açıdan tümüyle karşı olduğumuzu ülkemiz ve dünya kamuoyuna bildirmeyi görev addediyoruz. Bilinmelidir ki, hiçbir silah dünyayı egemenliği altında tutamaz,eninde sonunda insanlığa yenilir. Ve saldırganlara kendilerinin de çok iyi bildiği şu dizeleri hatırlatmakta yarar görüyoruz:

"Çan kimin için çalıyor?diye sorma

O senin için çalmakta

Tertip Komitesi

Osman Hakan A., Metin Cengiz, İrfan Çiftçi, Ali Günvar, Yavuz Özdem

İmzalayan Şairler

İlhan Berk, Şükran Kurdakul, Ahmet Oktay, Ülkü Tamer, Mehmet Başaran, Sedat Umran, Hilmi Yavuz, Cevat Çapan, Ataol Behramoğlu, Egemen Berköz, Nihat Behram, Refik Durbaş, Metin Celal, Sina Akyol, Enver Ercan, Hüseyin Ferhat, Tuğrul Tanyol, Celal Soycan, Haydar Ergülen, Orhan Alkaya, Vural Bahadır Bayrıl, Abdülkadir Budak, Lale Müldür, Perihan Mağden, Mahmut Temizyürek, Ahmet Erhan, Hilmi Haşal, Turgay Fişekçi, Mustafa Köz, Engin Turgut, Cahit Koytak, İlhami Atmaca, Nafer Ermiş, Oğuz Özdem, Altay Öktem, Tarık Günersel, Oya Uysal, Seval Esaslı, Enver Topaloğlu, Şeref Bilsel, Leyla Şahin, Ahmet Necdet, Ahmet Ada, Hüseyin Alemdar, Yılmaz Arslan, Mithat Çelik, Cenk Koyuncu, Birhan Keskin, Veysel Erol, Mesut Aşkın, Sadık Yaşar, Mehmet Ocaktan, Halim Şafak, Arife Kalander, Erdal Doğan, Ersin Tezcan, Mazhar Candan, Orhan Kahyaoğlu, Mehmet Zaman Saçlıoğlu, İrfan Yıldız, Azer Yaran, Osman Çakmakçı, Serdar Koçak, Seyhan Erözçelik, Nuri Taner, Yılmaz Odabaşı, M. Zaman Saçlıoğlu, İdris Özyol, H. Cahit Kerse, Fikret Demirağ, NeşeYaşın, Fayize Demirciler, Zeki Ali, Tamer Öncül, Filiz Naldöven, Mehmet Yaşın, Neriman Cahit, Hasan Kahvecioğlu, Gürgenç Korkmazel, Nilgün Güney, Mehmet Kansu, Aşık Mene, Özden Selenge, Fatma Azgın, Salih Aydemir, Derya Önder, Tekin Gönenç, Mustafa İba Korkmaz, Engin Korelli, Metin Şimşek, Özcan Erdoğan, Cesim Taş, Engin Korelli, Reha Yurdakul, Orhan Tüleylioğlu, İbrahim Baştuğ, Alper Özbek, Gazanfer Eryüksel, Namık Kuyumcu, Tuğrul Keskin, Ünal Ersözlü, Yücelay Sal, Fergun Özelli, Yusuf Alper, Sedat Çanver, Mansur Balcı, Asuman Susan, İmam Demir, Bünyamin Hazar, Celal Gür, Cuma Duymaz, İbrahim Halil Baran, Ersun Çıplak,Tuba Pınar Can, Veysi Erdoğan, Murat Batmankaya, Turgay Nar, Suna Aras, Turgut Toygar, Metin Kaygalak, Alper çeker, Salih Bolat, Gülten Akın, Muzaffer İlhan Erdost, Abdülkadir Paksoy, Özlem Sezer, Ahmet Telli, Mehmet Kıyat, Ahmet Özer, Adnan Satıcı, Kemal Gündüzalp, Gökhan Cengizhan, Arif Berberoğlu, Aydın Şimşek, Kenan Sarıalioğlu, Bilal Kolbüken, Ahmet Uysal, Çiğdem Sezer, Eren Aysan, Ali Hikmet, Ahmet Antmen, Efe Duyan, Mahmut Turgut, Serdar Aydın, Zeynep Köylü, Pınar Hisar, Veli Yılmaz, Mehmet S. Fidancı, Cengizhan Orakçı, Ömer Faruk Hatipoğlu, Maria Şatıroğlu, Can Sinanoğlu, Angelika Arman, İbrahim İspir, Zeynep Derya Kasar, M. Can Doğan, İbrahim Tenekeci, Ahmet Murat, Ali Emre, İsmail Kılıçarslan, Süavi Kemal Yazgıç, Muhammet Eroğlu, Ali Barskanmay, Ali Haydar Aksal, Ahmet Edip Başaran, Adem Turan, Hasan Hasip Bingöl, Seyfettin Ünlü, Mustafa Celep, Can H. Türker, Ali Büyükçapar, İhsan Deniz, Nilay Özer, Adem Konan, Ali Akbaş, Ali Sali, Cengizhan Orakçı, Gökhan Özcan, İbrahim Eryiğit, Mehmet S. Fidancı, Hüseyin Köse, Ömer Erdem, Mehmet Şah Erincik, Soner Demirbaş, Umut Çetin, Özcan Öztürk, Özgen Seçkin, Kadir Aydemir, Onur Caymaz, H. İbrahim Özcan, Hüseyin Peker, Hüseyin Akın, Cevat Akkanat, Ahmet Nurullah Güler, Özcan Ünlü.

 

 

 

 

 
sayfa başına dön