Emekçilerin 
Kurtuluşu
Kendi
Eserleri
Olacaktır.

                 
K. MARKS

 1 MAYIS

Alev ATEŞ

1 Mayıs

yaşım yirmi,

Lenin sağ.

Bir tek Kızıl Meydan

150 milyon insan.

35 yıl geçti aradan

yaşım yine 20,

Lenin yine sağ,

Kızıl Meydanlarda

1 milyar insan!  

Tam ve doğru mu söylüyorum bilemiyorum. Eksik mi ? Yoksa istediğim gibi mi söylüyorum Nazım’ın şiirini, kitaplardan kontrol etmek gelmedi içimden. Ama eğer bir yanlış yapmışsam, sosyalist olarak yaptığımız yanlışların yanında en masumu olarak görülecektir sanırım.

..................................

2. Enternasyonal’ in ilk kongresinde 1 Mayıs’ ın “işçilerin emekçilerin birlik ve dayanışma günü” olarak dünya çapında kutlanmasını karar altına aldığı 1889 yılından bu yana ölümler ve tutsaklıklarla sürdürdüğümüz mücadele sonucun da artık burjuvazi de haklılığımızı ve gücümüzü kabul ederek 1 Mayıs’ı yasal hale getirmeye karar vermek zorunda kalmış ve tüm meclisin tek sahibi olarak halkımızın onadığı “Siyasal İslam İktidarı” 2003 yılı içinde 1 Mayıs’ı yasalaştıran kanunu meclisten çıkartacağını “iş konseyi” üyelerine bildirmiş.

....................................

Amacım ne acıklı bir yazı yazmak, ne de hala, 1 Mayıs’ ın mana ve önemi hakkında, örneğin; “milliyetçilik ve farklı inanışlar işçiler arasında ki en büyük düşmanlıktır. Bu düşmanlık yalnızca proletaryanın bilgisizliği ve dağınıklılığı ile yaşayan yağmacıların ve zalimlerin işine yarar. Yahudiler ve Hıristiyanlar, Ermeniler ve Tatarlar, Polonyalılar ve Ruslar, Finliler ve İsveçliler, Letonyalılar ve Almanlar; evet hepsi sosyalizmin ortak bayrağı altında yürüyorlar. Bütün işçiler kardeştir ve bunların sağlam birliği TÜM İNSANLIĞIN KURTULUŞUNUN VE MUTLULUĞUNUN tek güvencesidir - (Lenin 1905)” alıntısını yaparak, kimsenin mezarında kemiklerini sızlatacak ukalıklar yapmak değil.

...................................

Tümüyle kendim için bir yazı bu.

Amacım sadece kendimle biraz dalga geçmek.

Sonuçta zaten vardığımız noktada suçlu olan “bizden başka herkes”.

....................................

Fakat mücadeleye “İNADINA” devam eden tüm dostlarımın, yoklukları her gün biraz daha kendini hissettiren sendikamın Genel Başkanı ve Genel Sekreterinin, onların övülesi ürünleri olan, ASİS’ in yayın organı 1 MAYIS gazetesini gerçek bir mücadele aygıtı yapan yoldaşlarımızın bu önemli gününü özellikle anmak için meydanlara gitmek istiyorum.

 

 
sayfa başına dön