Emekçilerin 
Kurtuluşu
Kendi
Eserleri
Olacaktır.
               K.MARKS

Ana Sayfa

Başvuru

Katkı

Arşiv

Linkler

E-Posta

 Sayı: 94

 

13 Mayıs 2003   

...

Yayın Yönetmeni'nden
...


Çimdik
..

Erol TOY
Apaçık

...

Abdullah AYSU
Greenpeace ve IDEC, OGM Üreticisi ÇUŞ’lara Karşı

Dr. Ergun GÖKNEL
Atı Alan Üsküdara Geçerken

Işık KANSU
Sosyal Devlet Tarih Olacak

..

  

Diplomat Kılığında Eşkıyalık Yapmaya Yeltenenler

.

ABD'nin güya üst düzey diplomatları ardarda Türkiye ile ilgili yakışıksız ve şımarık demeçler verdiler buna karşı AKP iktidarı tam anlamıyla teslimiyetçi tavırlar izledi öte yandan güya muhalefet CHP de aynı teslimiyetçiler içindeydi. Kuvayi Milliye'nin kanla terle kurduğu cumhuriyetin içine düşürüldüğü acz ibret verici. Küreselleşmenin yeni sömürgecilik anlayışı bütün dünyada uygulanırken Türkiye'de de DTÖ'nün emri gereği çalışanların hakları teker teker kısıtlanıyor. Ancak dünyada da Türkiye'de de küreselleşmeye ve ABD saldırganlığına karşı çıkışlar ve yeni yollar aranıyor.
.

Hekimlerden ABD'ye Silah Çelenk

Mümtaz SOYSAL
Tiksinti

Ergin YILDIZOĞLU
Günümüzde Sömürgeciliğin Ekonomi Politiği


Ozan YAYMA

İşçiler Hükümeti Uyardı


Doğan T. KAYA
Sendikal Bürokratların Acizliği ve Muhalefet


Av. Necdet OKCAN
İş Kanunu Tasarısı Üzerine Değerlendirme


.

her salı inadına...her salı inadına.....her salı....

.