Emekçilerin 
Kurtuluşu
Kendi
Eserleri
Olacaktır.

                 
K. MARKS

 

 

Hekimlerden ABD'ye Siyah Çelenk

ABD Savunma Bakan Yardımcısı Paul Wolfowitz'in Türkiye'nin Irak krizindeki tutumunu eleştiren açıklamasına doktorlardan tepki geldi. İstanbul Tabip Odası doktorları, ABD Konsolosluğu'na siyah çelenk bıraktı. İstanbul Tabip Odası  başkanı Prof.Dr.Gencay Gürsoy basın toplantısında aşağıdaki konuşmayı yaptı:


            ABD Savunma Bakan Yardımcısı Paul Wolfowitz’in 6 Mayıs 2003 günü Türkiye’nin Irak krizindeki tutumuyla ilgili olarak yaptığı açıklama, uluslararası hukuk kurallarını, meşruiyet koşullarını ve diplomatik gelenekleri hiçe sayan bir zorbalar çetesi ile karşı karşıya olduğumuzu, hiçbir tereddüte yer bırakmadan bir kez daha göstermiştir.

            Kullanılan üslup tam bir mahalle külhanbeyi üslubudur. Söylem bir gasp eyleminde kendisine tetikçilik yapmaya gönüllü olmayan eski ortağının burnunu sürtmeye çalışan bir belalının söylemidir: ”Hata ettiğini kabul et. Benimle birlikte olmak ve ganimetten pay almak istiyorsan önce elimi öp ve af dile. Sonra da planladığım yeni gasp eylemlerinde  yanımda yer alma konusunda kararlılığını göster”.

            ABD yönetiminin üst düzey temsilcilerinin 6 Mayıs’ı izleyen günlerdeki açıklamaları ve Savunma Bakanlığı eski baş danışmanı “Karanlıklar Prensi” Richard Perle’ün Forum İstanbul’daki konuşması, Wolfowitz’in tavrının sadece Pentagon şahinlerini değil, bir bütün olarak bugünkü  ABD yönetimini temsil ettiğini ortaya koymuştur.

            Dışişleri bakanı Powel, son açıklamasında bu pervasız tavrı temelde onaylamış ve sadece üsluba hafif bir diplomatik makyaj yapmakla yetinmiştir.

            Paul Wolfowitz ve arkadaşlarının sözcülüğünü yaptığı yeni “Amerikan Yüzyılı”nın ideolojik arka planında, güçlü olana kayıtsız şartsız hükmetme hakkını tanıyan bir siyaset felsefesi yatmaktadır.

            Bu siyaset felsefesinin tarihsel kökleri, vaktiyle Hitler Faşizmini dünyaya getiren siyaset felsefesinin beslendiği kaynağa kadar uzanmaktadır.

ABD yönetimi, tehdit ve hakaretlerle, ülkemizi, saldırgan askeri imparatorluklarının kadrolu suç ortaklığına sürüklemeye çalışmaktadır.

            Irak’ı işgal ettikten sonra iyice saldırganlaşan Amerikan Hükümet yetkililerinin hakaret ve tehditlerine boyun eğmemeliyiz.

            Ne yazık ki uğradığımız bu ulusal hakarete hak ettiği yanıt, şu ana kadar ne Cumhurbaşkanı ne Başbakan, ne Dışişleri Bakanı ne de Genel Kurmay yetkililerince verilebilmiştir.

            İstanbul Tabip Odası olarak ülkemizin ABD yanında sonu belirsiz askeri maceralara atılmasını kabul etmiyoruz.

            Siyasal düzenleri ne olursa olsun hiçbir ülkede işgal orduları eliyle demokrasi kurulamayacağına, bugünkü  ABD yönetiminin ve onun yandaşı yönetimlerin dünyamızın kaderine “ilelebed” hükmedemeyeceğine, yeryüzüne er ya da geç barışın, demokrasinin ve dayanışmanın egemen olacağına inanıyoruz.
 
sayfa başına dön