... 
.
 
Ana Sayfa
Arşiv Katkıda Bulunanlar Yararlı Linkler E-Mail
 
MAASTRICHT KRİTERLERİ

1 Ocak 1993

Maastricht kriterleri, AB'ye üye ülkelerin Ekonomik ve Parasal 
Birliğe katılabilmeleri için gerekli şartları, Kopenhag 
kriterleri ise AB'ye tam üyelik koşullarının esaslarını 
belirlemektedir. 

9-10 Aralık 1991 tarihinde imzalanarak 1 Ocak 1993'de 
yürürlüğe giren Maastricht Anlaşması'nda Ekonomik ve Parasal 
Birliğin (EPB) aşamaları, bu süreçte izlenecek ekonomik ve 
parasal politikalar ile bunların gerektirdiği kurumsal 
değişiklikler ayrıntılı olarak düzenlendi. Bu düzenleme 
çerçevesinde EPB'nin son aşamasına geçiş öncesinde, üye ülke 
ekonomileri arasındaki farklılıkların giderilebilmesini 
teminen bazı makro büyüklükler açısından yakınlaşma kriterleri 
tespit edildi ve bunlara uyulmaması durumunda yaptırımlar 
belirlendi. 
 
 
 

Maastricht Kriterleri 

*Toplulukta en düşük enflasyona sahip (en iyi performans 
gösteren) üç ülkenin yıllık enflasyon oranları ortalaması 
ile, ilgili üye ülke enflasyon oranı arasındaki fark 1,5 
puanı geçmemelidir. 
*Üye ülke devlet borçlarının GSYİH'sına oranı %60'ı 
geçmemelidir. 
*Üye ülke bütçe açığının GSYİH'sına oranı %3'ü geçmemelidir. 
*Herhangi bir üye ülkede uygulanan uzun vadeli faiz oranları 
12 aylık dönem itibariyle, fiyat istikrarı alanında en iyi 
performans gösteren 3 ülkenin faiz oranını 2 puandan fazla 
aşmayacaktır. 
*Son 2 yıl itibariyle üye ülke parası diğer bir üye ülke 
parası karşısında devalüe edilmiş olmamalıdır