... 
.
 
Ana Sayfa
Arşiv Katkıda Bulunanlar Yararlı Linkler E-Mail
 
         
     Malta Bildirgesi 
            Hastanın kendi aldığı karara saygı göstermek hekimin görevidir. 
            Hekim, müdahale etmeden önce hastayı durumdan bilgilendirerek iznini 
            alır, ancak acil durum ortaya çıktığında, hekim hasta için en iyi 
            olanı yapmak zorundadır. 
 

            DÜNYA TABİPLER BİRLİĞİ AÇLIK GREVLERİ KONUSUNDA MALTA 
BİLDİRGESİ

            Açlık grevcilerinin sağlığından sorumlu doktorlar için bir rehber 
            niteliğindeki Açlık Grevcileri Üzerine Deklarasyon, Kasım 1991'de 
            Malta'da toplanan 43. Dünya Tıp Kongresi tarafından kabul edildi, 
            Eylül 1992'de ise İspanya'nın Marbella kentinde toplanan 44. Dünya 
            Tıp Kongresi'nde düzeltildi.

            Giriş:

            1-Açlık grevcisiyle karşı karşıya olan hekimler aşağıdaki 
            özetlenmeye çalışıldığı biçimde birbiriyle çelişen değerlerle karşı 
            karşıya kalırlar:

            1.1)Yaşamın kutsallığına saygı gösterilmesi her insan için etik bir 
            zorunluluktur. Hekimlik mesleğinde ise bu konu daha da önemlidir, 
            hekim hastanın yaşamını sürdürmek ve onun yararı için sanatının 
            bütün gereğini yerine getirmek durumundadır.

            1.2.)Hastanın kendi aldığı karara saygı göstermek hekimin görevidir. 
            Hekim, müdahale etmeden önce hastayı durumdan bilgilendirerek iznini 
            alır, ancak acil durum ortaya çıktığında, hekim hasta için en iyi 
            olanı yapmak zorundadır.
            2-Bu çelişki özellikle müdaheleyi reddettiği konusunda açık bir 
            beyana sahip olan açlık grevcisi komaya girdiğinde ve ölmek 
            üzereyken ortaya çıkar. Ahlaki yükümlülükleri açısından hekim 
            hastanın iradesine aykırıda olsa hastayı yaşama döndürmek 
            zorundadır; mesleki sorumluluğu açısından ise sonuçta hastanın kendi 
            iradesine saygı göstermek durumundadır.

            2.1.Müdahele etmek hastanın kendi iradesine aykırı bir durumu ortaya 
            çıkarabilir.

            2.2.Müdahale etmeme durumunda ise hekim önlenebilir trajik bir 
            ölümle karşılaşabilir.

            3-Açlık grevinde olan kişiyle hekim arasında bir hekim hasta 
            ilişkisi vardır; hekim herhangi bir hastasıyla girdiği ilişkide 
            olduğu gibi, uygulamasını öneriler ya da tedavi yoluyla yapabilir. 
            Bu ilişki, hasta bazı tedavi ve müdahaleleri kabul etmese de 
            sürebilir. 

            Bir hekim açlık grevcisinin bakımını üstlendiği andan itibaren o 
            kişi hekimin hastası olur. Bu durumda hasta-hekim ilişkisindeki tüm 
            uygulama ve sorumluluklar, karşılıklı güven ve gizlilik de dahil 
            olmak üzere geçerlidir.
            4-Müdahale etmek ya da etmemek konusunda ki son karar -temel 
            çıkarları hastanın iyiliği olmayan- üçüncü tarafların müdahelesi 
            olmaksızın hekimine bırakılmalıdır. Gerektiğinde hekim, hastaya 
            açıkça, onun (hastanın) tedaviyi reddetme, koma durumunda, yapay 
            beslenme ve ölüm riski gibi kararını kendisinin onaylayıp 
            onaylamadığını belirtmelidir. Eğer hekim hastanın reddetme kararını 
            onaylamıyorsa, onun başka bir hekim tarafından takip edilmesini 
            sağlamalıdır.

            Açlık Grevcilerinin Bakımı İçin Ana Hatlar:

            Tıp mesleğinin temel ilkesi yaşamın kutsallığı olduğundan, açlık 
            grevi yapanların bakımını üstlenen hekimlere aşağıdaki öneriler 
            yapılmıştır:
 

            

 
 

1-Tanım:

            Açlık grevcisi zihinsel olarak ehliyetli, açlık grevine kendi 
            iradesiyle karar vermiş, bu nedenle belirli bir zaman için yiyecek 
            ve/veya sıvı almayı reddeden kişidir.

            2-Etik Yaklaşım:

            2.1)Hekim mümkünse hastanın ayrıntılı tıbbi öyküsünü alır.
            2.2)Hekim, açlık grevinin başında kişinin tam fizik muayenesini 
            yapar.
            2.3)Hekim ya da diğer sağlık personeli açlık grevinin kırılması için 
            herhangi bir baskı yapamaz. Tedavi ya da bakım bu amaçla 
            kullanılamaz.
            2.4)Açlık grevinin tıbbi sonuçları net bir biçimde grevciye hekim 
            tarafından aktarılır, ayrıca kişiye özel tehlikelerde belirtilir. 
            Bilinçli bir karar ancak sağlam bir iletişim temelinde alınabilinir. 
            Eğer istenirse çevirmen kullanılmalıdır.

            2.5)Eğer açlık grevindeki kişi, başka bir hekimin görüşünü de 
            isterse ya da ikinci bir hekimin tedavisini sürdürmesini arzu 
            ederse, bu sağlanmalıdır. Eğer açlık grevcisi tutukluysa, bu görev 
            cezaevi hekiminin organizasyonuyla gerçekleştirilir.

            2.6)Açlık grevcileri genellikle enfeksiyonların tedavisini ve 
            ağızdan sıvı alımını (veya damardan serum) kabul edebilirler. Bu 
            tarz bir müdahelenin reddedilmesi ise hastaya verilen sağlık 
            hizmetinde bir önyargı oluşturmamalıdır. Hastaya yapılacak her 
            müdahelede kişinin rızası mutlaka alınmalıdır.

            3-Hekim, açlık grevindeki kişiyi her gün kontrol ederek greve devam 
            etmeyi isteyip istemediğini saptar. Aynı zamanda doktor günlük 
            olarak hastayı ziyaret ederek bilinç kaybı durumunda tedavinin ne 
            olacağına ilişkin hastanın isteğini öğrenir. Bütün bu gelişmeler, 
            hekim tarafından kaydedilir ve gizliliğinden hekim sorumludur.

            4-Yapay Beslenme:

            Açlık grevcisi bilinci bozulup bu nedenle karar verme yeteneği 
            ortadan kalktığında ya da komaya girdiğinde, hekim hastası ile açlık 
            grevi sürecindeki görüşmeleri ve bu dönemde oluşan karar 
            doğrultusunda hastasının tedavisi için tedavi konusunda onun 
            yararına olacak en doğru kararı vermekte serbesttir.
            Eğer hastanın bilinci bulanır ya da komaya girip kendi başına karar 
            alamayacak durumda olursa, hekim açlık grevi sırasında aldığı kararı 
            her durumda dikkate alarak ve bu bildirgenin 4. maddesini göz önünde 
            bulundurarak hastanın iyiliği için tedaviye devam edip etmeme kararı 
            konusunda özgürdür.

            5-Açlık grevi yapan kişi baskı altında tutulabileceği ortamlardan 
            korunmalıdır. Bu durum onun diğer açlık grevi yapanlardan 
            ayrılmasını da gerektirebilir.

            6-Hastanın ailesini bilgilendirmek hekimin sorumluluğundadır. 
            Ailenin bilgilendirilmemesi ancak açlık grevcisinin talebiyle olur.