... 
.
 
Ana Sayfa
Arşiv Katkıda Bulunanlar Yararlı Linkler E-Mail
 
 Montreux Boğazlar Sözleşmesi (20 Temmuz 1936)
 
 

BOĞAZLAR REJIMINE ILISKIN OLARAK, MONTREUX'DE 20 TEMMUZ 1936 DA IMZALANAN 
SÖZLESME
MAJESTE BULGARLAR KRALI, FRANSA CUMHURIYETI BASKANI, MAJESTE BÜYÜK 
BRITANYA, IRLANDA VE DENIZLER ÖTESI BRITANYA ÜLKELERI KRALI, HINDISTAN 
IMPARATORU, MAJESTE ELENLER KRALI, MAJESTE JAPONYA IMPARATORU, MAJESTE 
ROMANYA KRALI, TÜRKIYE CUMHURIYETI BASKANI, SOVYET SOSYALIST 
CUMHURIYETLERI BIRLIGI MERKEZI YÜRÜTME KOMITESI VE MAJESTE YUGOSLAVYA 
KRALI;
"Bogazlar" genel deyimiyle belirtilen Çanakkale Bogazi, Marmara Denizi ve 
Karadeniz Bogazi'ndan geçisi ve gemilerin-gidis gelisini (ulasimi), 
Lozan'da, 24 Temmuz 1923 tarihinde imzalanmis olan Baris Andlasmasinin 23. 
maddesiyle saptanmis ilkeyi(1), Türkiye'nin güvenligi ve Karadeniz'de, 
kiyidas Devletlerin güvenligi çerçevesinde koruyacak biçimde, düzenlemek 
istegiyle duygulu olarak;
Isbu Sözlesmeyi, 24 Temmuz 1923 de Lozan'da imzalanmis olan Sözlesmenin(2) 
yerine koymagi kararlastirmislar ve Tamyetkili Temsilcilerini asagida 
belirtildigi üzere atamislardir:
MAJESTE BULGARLAR KRALI:
Doktor Nicolas P.NICOLAEV, Tamyetkili Ortaelçi, Disisleri ve Mezhepler 
Bakanligi Genel Sekreteri;
B.Pierre NEICOV, Tamyetkili Ortaelçi, Disisleri ve Mezhepler Bakanligi 
Siyasal Isler Müdürü.
FRANSA CUMHURIYETI BASKANI:
B.PAUL-BONCOUR, Senatör, Milletler Cemiyeti'nde Fransa'nin Sürekli 
Temsilcisi, eski Basbakan, eski Disisleri Bakani, Légion d'honneur 
nisaninin Chevalier rütbesi, Savas Haci nisani;
B.HENRI PONSOT, Fransa Cumhuriyeti'nin Ankara'da Olaganüstü ve Tamyetkili 
Büyükelçisi, Légion d'honneur nisaninin Grand Officier rütbesi.
MAJESTE BÜYÜK-BRITANYA, IRLANDA VE DENIZLER ÖTESI BRITANYA
ÜLKELERI KRALI, HINDISTAN IMPARATORU:
BÜYÜK BRITANYA, KUZEY IRLANDA VE BRITANYA IMPARATORLUGUNUN BIREYSEL OLARAK 
MILLETLER CEMIYETI'NE ÜYE OLMAYAN BÜTÜN PARÇALARI IÇIN:
Çok Sayin Lord STANLEY, P.C., M.C., M.P., Amirallik Dairesinde Parlamento 
Üyesi Müstesar;
AVUSTRALYA COMMONWEALTHI'I IÇIN:
Çok Sayin Stanley Melbroune BRUCE, C.H., M.C., Avustralya 
Commenwealth'i-nin Londra'da Yüksek Komiseri.
MAJESTE ELENLER KRALI:
B.Nicolas POLITIS, Yunanistan'in Paris'de Olaganüstü Temsilcisi ve 
Tamyetkili Ortaelçisi, eski Disisleri Bakani;
B.Raoul BIBICA-ROSETTI, Yunanistan'in Milletler Cemiyeti'nde Sürekli 
Temsilcisi.
MAJESTE JAPONYA IMPARATORU:
B.Naotake SATO, Judammi, Dogan-Güney nisaninin Büyük-Kordan rütbesi, 
Paris'de Olaganüstü Temsilci ve Tamyetkili Büyükelçi;
B.Massa-aki HOTTA, Jushii, Dogan-Güney nisaninin Ikinci Sinif rütbesi, 
Bern'de Olaganüstü Temsilci ve Tamyetkili Ortaelçi.
MAJESTE ROMANYA KRALI:
B.Nicolas TITULESCO, Disisleri Bakani;
B.Constantin CONTZESCO, Tamyetkili Ortaelçi, Tuna ve Avrupa Uluslararasi 
Komisyonlarinda Romanya Temsilcisi;
B.Vespasien PELLA, La Haye'de Olaganüstü Temsilci ve Tamyetkili Ortaelçi,
TÜRKIYE CUMHURIYETI BAsKANI:
Dr.Tevfik Rüstü ARAS, Disisleri Bakani, Izmir Milletvekili;
B.Suad DAVAZ, Türkiye Cumhuriyeti'nin Paris'de Olaganüstü ve Tamyetkili 
Büyükelçisi;
B.Numan MENEMENCIOGLU, Türkiye Büyükelçisi, Disisleri Bakanligi Genel 
Sekreteri;
B.Asim GÜNDÜZ, Korgeneral, Genelkurmay Ikinci Baskani;
B.Necmeddin SADAK, Türkiye'nin Milletler Cemiyeti'nde Sürekli Temsilcisi, 
Sivas Milletvekili, Disisleri Komisyonu Raportörü.
SOVYET SOSYALIST CUMHURIYETLERI BIRLIGI MERKEZI YÜRÜTME KOMITESI:
B.Maxime LITVINOFF, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birligi Merkezi 
Yürütme Komitesi Üyesi, Disisleri Halk Komiseri.
MAJESTE YUGOSLAVYA KRALI:
B.Ivan SOUBBOTITCH, Yugoslavya'nin Milletler Cemiyeti'nde Sürekli 
Temsilcisi.
BU TEMSILCILER, yetki belgelerini gösterdikten ve bu belgeler usulüne 
uygun ve geçerli kabul edildikten sonra, asagidaki hükümetler üzerinde 
anlasmaya varmislardir:
Birinci Madde
Bagitli Yüksek Taraflar, Bogazlar'da denizden geçis ve gidis-gelis 
(ulasim) özgürlügü ilkesini kabul ederler ve dogrularlar.
Bu özgürlügün kullanilisi bundan böyle isbu Sözlesme hükümleriyle 
düzenlenmistir.
KESIM I. TICARET GEMILERI
MADDE 2.
Baris zamaninda, ticaret gemileri, gündüz ve gece, bayrak ve yük ne olursa 
olsun, asagidaki 3. madde hükümleri sakli kalmak üzere, hiçbir islem 
(formalite) olmaksizin, Bogazlar'dan geçis ve gidis-gelis (ulasim) tam 
özgürlügünden yararlanacaklardir. Bu gemiler, Bogazlar'in bir limanina 
ugramaksizin transit geçerlerken, Türk makamlarinca, alinmasi isbu 
Sözlesmesinin I sayili Ek'inde öngörülen vergilerden ve harçlardan baska, 
bu gemilerden hiçbir vergi ya da harç alinmayacaktir.
Bu vergilerin ya da harçlarin alinmasini kolaylastirmak üzere, 
Bogazlar'dan geçecek ticaret gemileri, 3. maddede belirtilen istasyonun 
görevlilerine adlarini, uyrukluklarini, tonajlarini, gidecekleri yer ve 
nereden geldiklerini bildireceklerdir.
Kilavuzluk ve yedekçilik (römorkörcülük) istege bagli kalmaktadir.
MADDE 3.
Ege Denizi'nde ya da Karadeniz'den Bogazlar'a giren her gemi, uluslararasi 
saglik kurallari çerçevesinde Türk yasalariyla konulmus olan saglik 
denetimi için, Bogazlar'in girisine yakin bir saglik istasyonunda 
duracaktir. Bu denetim, bir temiz saglik belgesi (patentesi) ya da isbu 
maddenin 2. fikrasindaki hükümlerin kapsamina girmediklerini dogrulayan 
bir saglik bildirisi gösteren gemiler için, gündüz ve gece, olabilen en 
büyük hizla yapilacak ve bu gemiler Bogazlar'dan geçisleri sirasinda baska 
hiçbir durus zorunda birakilmayacaklardir.
Içinde veba, kolera, sari humma, lekeli humma (typhus exanthématique) ya 
da çiçek hastaligi olaylari bulunan ya da yedi günden az bir süre önce bu 
hastaliklar bulunmus olan gemilerle, bulasik bir limandan bes kez 
yirmi-dört saatten az bir süreden beri ayrilmis olan gemiler, Türk 
makamlarinin gösterebilecekleri saglik koruma görevlilerini gemiye almak 
üzere, saglik istasyonunda duracaklardir. Bu yüzden, hiçbir vergi ya da 
harç alinmayacaktir; saglik koruma görevlileri Bogazlar'in çikisinda bir 
saglik istasyonunda gemiden indirileceklerdir.
MADDE 4.
Savas zamaninda, Türkiye savasan degilse, ticaret gemileri, bayrak ve yük 
ne olursa olsun, 2. ve 3. maddelerde öngörülen kosullar içinde 
Bogazlar'dan geçis ve gidis-gelis (ulasim) özgürlügünden 
yararlanacaklardir.
Kilavuzluk ve yedekçilik (römorkörcülük) istege bagli kalmaktadir.
MADDE 5.
Savas zamaninda, Türkiye savasansa, Türkiye ile savasta olan bir ülkeye 
bagli olmayan ticaret gemileri, düsmana hiçbir biçimde yardim etmemek 
kosuluyla, Bogazlar'da geçis ve gidis-gelis (ulasim) özgürlügünden 
yararlanacaklardir.
Bu gemiler Bogazlar'a gündüz girecekler ve geçis, her seferinde, Türk 
makamlarinca gösterilecek yoldan yapilacaktir.
MADDE 6.
Türkiye'nin kendisini pek yakin bir savas tehlikesi tehdidi karsisinda 
saymasi durumunda, 2. madde hükümlerinin uygulanmasi yine de 
sürdürülecektir; ancak, gemilerin Bogazlar'a gündüz girmeleri ve geçisin, 
her seferinde, Türk makamlarinca gösterilen yoldan yapilmasi gerekecektir.
Kilavuzluk, bir durumda, zorunlu kilinabilecek, ancak ücrete bagli 
olmayacaktir.
MADDE 7.
"Ticaret gemileri" terimi, isbu Sözlesmenin II. Kesiminin kapsamina 
girmeyen bütün gemilere uygulanir.
KESIM II. SAVAs GEMILERI
MADDE 8.
Isbu Sözlesme bakimindan, savas gemilerine ve bu gemilerin nitelikleriyle 
tonajlarinin hesabi için uygulanacak tanimlama, isbu Sözlesmenin II sayili 
Ek'inde yer alan tanimlamadir.
MADDE 9.
Deniz kuvvetlerinin, sivi olsun ya da olmasin, yakit tasimak için 
özellikle yapilmis olan yardimci gemileri, 13. maddede belirtilen 
ön-bildirim kosuluna bagli tutulmayacaklar ve, Bogazlar'i tek baslarina 
geçmek kosuluyla, 14. ve 18. maddeler geregince sinirlamaya bagli tonajlar 
hesabina katilmayacaklardir. Bununla birlikte, bu gemilerin, öteki geçis 
kosullari bakimindan, savas gemileriyle bir tutulmalari süregidecektir.
Bir önceki fikrada belirtilen yardimci gemiler, öngörülen kuruldisiliktan, 
ancak silahlari: yüzer hedeflere karsi ençok 105 milimetre çapinda iki 
toptan, hava hedeflerine karsi ençok 75 milimetre çapinda iki silahtan çok 
degilse yararlanabileceklerdir.
MADDE 10.
Baris zamaninda, hafif su üstü gemileri, küçük savas gemileri ve yardimci 
gemiler, ister Karadeniz'e kiyidas olan ister olmayan Devletlere bagli 
bulunsunlar, bayraklari ne olursa olsun, Bogazlar'a gündüz ve asagidaki 
13. ve sonraki maddelerde öngörülen kosullar içinde girerlerse, hiçbir 
vergi ya da harç ödemeksizin, Bogazlar'dan geçis özgürlügünden 
yararlanacaklardir.
Yukaridaki fikrada belirtilen siniflara giren gemiler disinda kalan savas 
gemilerinin ancak 11. ve 12. maddelerde öngörülen özel kosullar içinde 
geçis haklari olacaktir.
MADDE 11.
Karadeniz'e kiyidas Devletler, 14. maddenin 1. fikrasinda öngörülen 
tonajdan yüksek bir tonajda bulunan hattiharp gemilerinin (1) Bogazlar'dan 
geçirebilirler; su kosulla ki, bu gemiler Bogazlar'i ancak tek baslarina 
ve ençok iki torpido (2) esliginde geçerler.
MADDE 12.
Karadeniz'e kiyidas Devletler, bu deniz disinda yaptirdiklari ya da satin 
aldiklari denizaltilarini, tezgaha koyustan ya da satin alistan Türkiye'ye 
vaktinde haber verilmisse, deniz üslerine katilmak üzere Bogazlar'dan 
geçirme hakkina sahip olacaklardir.
Sözo edilen Devletlerin denizaltilari, bu konuda Türkiye'ye ayrintili 
bilgiler vaktinde verilmek kosuluyla, bu deniz disindaki tezgahlarda 
onarilmak üzere de Bogazlar'dan geçebileceklerdir.
Gerek birinci gerek ikinci durumda, denizaltilarin gündüz ve su üstünden 
gitmeleri ve Bogazlar'dan tek baslarina geçmeleri gerekecektir.
MADDE 13.
Savas gemilerinin Bogazlar'dan geçmesi için, Türk Hükümetine diplomasi 
yoluyla bir ön-bildirimde bulunulmasi gerekecektir. Bu ön-bildirimin 
olagan süresi sekiz gün olacaktir; ancak, Karadeniz kiyidasi olmayan 
Devletler için bu sürenin onbes güne çikartilmasi istenmege deger 
sayilmaktadir. Bu ön-bildirimde gemilerin gidecekleri yer, adi, tipi, 
sayisi ile gidis için ve, gerekirse, dönüs için geçis tarihleri 
belirtilecektir. Her tarih degisikliginin üç günlük bir ön-bildirim konusu 
olmasi gerekecektir.
Gidis için geçiste Bogazlar'a girisin, ilk ön-bildirimde belirtilen 
tarihten baslayarak bes günlük bir süre içinde yapilmasi gerekecektir. Bu 
sürenin bitiminden sonra, ilk önbildirim için olan ayni kosullar içinde 
yeni bir ön-bildirimde bulunulmasi gerekecektir.
Geçis sirasinda, deniz kuvvetinin komutani, durmak zorunda olmaksizin, 
Çanakkale Bogazi'nin ve Karadeniz Bogazi'nin girisindeki bir isaret 
istasyonuna, komutasi altinda bulunan kuvvetin tam kurulusunu 
bildirecektir.
MADDE 14.
Isbu Sözlesme'nin 11. maddesinde ve III sayili Ek'inde öngörülen kosullar 
disinda,
Bogazlar'da transit geçisti bulunabilecek bütün yabanci deniz 
kuvvetlerinin en yüksek (tavan) toplam tonaji 15.000 tonu asmayacaktir.
Bununla birlikte, bir önceki fikrada belirtilen kuvvetler dokuz gemiden 
çok gemi içermeyeceklerdir.
Karadeniz'e kiyidas olan ya da olmayan Devletlerin, 17. madde hükümleri 
uyarinca Bogazlar'daki bir limani ziyaret eden gemileri bu tonaja 
katilmayacaktir.
Geçis sirasinda bir avaryaya ugramis olan savas gemileri de bu tonaja 
katilmayacaktir; bu gemiler, onarim sirasinda, Türkiye'ce yayimlanan özel 
güvenlik hükümlerine bagli tutulacaklardir.
MADDE 15.
Bogazlar'da transit olarak bulunan savas gemileri tasimakta olabilecekleri 
uçaklari (1); hiçbir durumda, kullanamayacaklardir.
MADDE 16.
Bogazlar'da transit olarak bulunan savas gemileri, avarya (2) ya da 
geminin teknik yönetimine bagli olmayan bir aksaklik (3) durumlari 
disinda, geçisleri için gerekli süreden daha uzun süre Bogazlar'dan 
kalamayacaklardir.
MADDE 17.
Yukaridaki maddelerin hükümleri, herhangi bir tonajda ya da kurulusta olan 
bir deniz kuvvetinin, Türk Hükümetinin çagrisi üzerine, Bogazlar'daki bir 
limana sinirli bir süre için bir nezaket ziyaretinde bulunmasina hiçbir 
biçimde engel olmayacaktir. Bu kuvvet, 10., 14. ve 18. maddeler hükümleri 
uyarinca, Bogazlar'dan transit olarak geçmek için istenilen kosullar 
içinde bulunmuyorsa, Bogazlar'dan, giris için izledigi yoldan 
ayrilacaktir.
MADDE 18.
1. Karadeniz kiyidasi olmayan Devletlerin baris zamaninda bu denizde 
bulundurabilecekleri toplam tonaj asagidaki gibi sinirlandirilmistir.
a) Asagida b) paragrafinda öngörülen durum disinda, sözü geçen Devletlerin 
toplam tonaji 30.000 tonu asmayacaktir;
b) Herhangi bir anda, Karadeniz'in en güçlü donanmasinin (filosunun) 
tonaji isbu Sözlesmenin imzalanmasi tarihinde bu denizde en güçlü olan 
donanmanin (filonun) tonajini enaz 10.000 ton asarsa, a) paragrafinda 
belirtilmis olan 30.000 tonluk toplam tonaj ayni ölçüde ve ençok 45.000 
tona varincaya degin arttirilacaktir. Bu amaçla, kiyidas her Devlet, isbu 
Sözlesmenin IV sayili Ek'i uyarinca, Türk Hükümetine, her yilin 1 Ocak ve 
1 Temmuz tarihlerinde, Karadeniz'deki dananmasinin (filosunun) toplam 
tonajini bildirecektir; Türk Hükümeti de, bu bilgiyi, öteki Bagitli Yüksek 
Taraflara ve Milletler Cemiyeti Genel Sekreterine ulastiracaktir.
c) Karadeniz'e kiyidas olmayan Devletlerden herhangi birinin bu denizde 
bulundurabilecegi tonaj, yukaridaki a) ve b) paragraflarinda öngörülen 
toplam tonajin üçte ikisiyle sinirlandirilmis olacaktir.
d) Bununla birlikte, Karadeniz kiyidasi olmayan bir ya da birkaç Devlet, 
bu denize, insancil bir amaçla deniz kuvvetleri göndermek isterlerse, 
toplami hiçbir varsayimda 8.000 tonu asmamasi gerekecek olan bu kuvvetler, 
isbu Sözlesmenin 13. maddesinde öngörülen ön-bildirime gerek 
duyulmaksizin, asagidaki kosullar içinde Türk Hükümetinden alacaklari izin 
üzerine, Karadeniz'e girebileceklerdir: Yukaridaki a) ve b) 
paragraflarinda öngörülen toplam tonaj dolmamissa ve gönderilmesi 
istenilen kuvvetlerle bu toplam tonaj asilmayacaksa, Türk Hükümeti, 
kendisine yapilmis olan istemi aldiktan sonra en kisa süre içinde bu izni 
verecektir; sözü geçen toplam tonaj daha önce kullanilmis bulunuyorsa ya 
da gönderilmesi istenilen kuvvetlerle bu toplam tonaj asilacaksa, Türk 
Hükümeti, bu izin isteminden, Karadeniz kiyidasi Devletleri hemen haberli 
kilacak ve bu Devletler, haberli kilindiklarindan yirmi-dört saat sonra 
bir karsi görüs öne sürmezlerse, ilgili Devletlere istemlerine iliskin 
olarak verdigi karari en geç kirk-sekiz saat içinde bildirecektir.
[Karadeniz'e] kiyidas olmayan Devletler deniz kuvvetlerinin, Karadeniz'e 
bundan sonraki her girisi ancak yukaridaki a) ve b) paragraflarinda 
öngörülen kullanilabilir toplam tonajin sinirlari içinde yapilacaktir.
2.Karadeniz'de bulunmalarinin amaci ne olursa olsun, kiyidas olmayan 
Devletlerin savas gemileri bu denizde yirmi-bir günden çok 
kalamayacaklardir.
MADDE 19.
Savas zamaninda, Türkiye savasan degilse, savas gemileri 10. maddeden 18. 
maddeye kadar olan maddelerde belirtilen kosullarla ayni kosullar içinde, 
Bogazlar'da tam bir geçis ve gidis-gelis (ulasim) özgürlügünden 
yararlanacaklardir.
Bununla birlikte, savasan herhangi bir Devletin savas gemilerinin 
Bogazlar'dan geçmesi yasak olacaktir; su kadar ki, isbu Sözlesmenin 25. 
maddesinin uygulama alanina giren durumlarla, saldiriya ugramis bir 
Devlete, Milletler Cemiyeti Misaki çerçevesi içinde yapilmis, bu Misak'in 
18. maddesi hükümleri uyarinca kütüge yazilmis (tescil edilmis) ve 
yayimlanmis, Türkiye'yi baglayan bir karsilikli yardim andlasmasi 
geregince yapilan yardim durumlari bunun disinda kalmaktadir.
Yukaridaki fikrada öngörülen kuraldisi durumlarda, 10. maddeden 18. 
maddeye kadar olan maddelerde belirtilen kisitlamalar uygulanamayacaktir.
Yukaridaki 2. fikrada konulmus geçis yasagina karsin, Karadeniz'e kiyidas 
olan ya da olmayan savas Devletlere ait olup da baglama limanlarindan 
ayrilmis bulunan savas gemileri, bu limanlara dönebilirler.
Savasan Devletlerin savas gemilerinin Bogazlar'da herhangi bir elkoymaya 
(1) girismeleri, denetleme (ziyaret) hakki (2) uygulamalari ve baska 
herhangi bir düsmanca eylemde bulunmalari yasaktir.
MADDE 20.
Savas zamaninda, Türkiye savasan ise, 10. maddeden 18. maddeye kadar olan 
maddelerin hükümleri uygulanamayacaktir; savas gemilerinin geçisi 
konusunda Türk Hükümeti tümüyle diledigi gibi davranabilecektir.
MADDE 21.
Türkiye kendisini pek yakin bir savas tehlikesi tehdidi karsisinda 
sayarsa, Türkiye'nin, isbu Sözlesmenin 20. maddesi hükümlerini uygulamaga 
hakki olacaktir.
Yukaridaki fikranin Türkiye'ye tanidigi yetkinin Türkiye'ce 
kullanilmasindan önce Bogazlar'dan geçmis olan, böylece baglama 
limanlarindan ayrilmis bulunan savas gemileri, bu limanlara 
dönebileceklerdir. Bununla birlikte, su da kararlastirilmistir ki, 
Türkiye, davranisiyla isbu maddenin uygulanmasina yol açmis olabilecek 
Devletin gemilerini bu haktan yararlandirmayabilecektir.
Türk Hükümeti, yukaridaki birinci fikranin kendisine verdigi yetkiyi 
kullanirsa, Bagitli Yüksek Taraflara ve Milletler Cemiyeti Genel 
Sekreterine bu konuyla ilgili bir bildiri gönderecektir.
Milletler Cemiyeti Konseyi, üçte iki çogunlukla, Türkiye'nin böyelce almis 
oldugu önlemlerinhakli olmadigina karar verirse, ve isbu Sözlesmenin 
imzacilari Bagitli Yüksek Taraflarin çogunlugu da ayni görüste olursa, 
Türk Hükümeti, söz konusu önlemlerle, isbu Sözlesmenin 6. maddesi uyarinca 
alinmis olabilecek önlemleri kaldirmayi yükümlenir.
MADDE 22.
Içinde veba, kolera, sari humma, lekeli humma (typhus exanthématique) ya 
da çiçek hastaligi olaylari bulunan, ya da yedi günden az bir süre önce bu 
hastaliklar bulunmus olan savas gemileriyle, bulasik bir limandan bes kez 
yirmi dört saatten az bir süreden beri ayrilmis olan savas gemileri, 
Bogazlar'i karantina altinda geçecekler ve Bogazlar'in bulastirilmasina 
hiçbir olanak birakmamak için gerekli korunma önlemlerini gemideki 
araslarla uygulamak zorunda olacaklardir.
KESIM III. UÇAKLAR
MADDE 23.
Sivil uçaklarin Akdeniz ile Karadeniz arasinda geçisini saglamak amaciyla, 
Türk Hükümeti, Bogazlar'in yasak bölgeleri disinda, bu geçise ayrilmis 
hava yollarini gösterecektir; sivil uçaklar, Türk Hükümetine, ara sira 
(tarifesiz) yapilan uçuslar için üç gün öncesinden bir ön-bildirim ile, 
düzenli (tarifeli) servis uçuslari için geçis tarihlerini belirten genel 
bir ön-bildirimde bulunarak, bu yollari kullanabileceklerdir.
Öte yandana, Bogazlar'in yeniden askerlestirilmis olmasina bakilmaksizin, 
Türk Hükümeti, yine de Türkiye'de yürürlükte olan hava ulasimi yönetim 
kurallari uyarinca, Avrupa ile Asya arasinda Türk ülkesi üzerinden 
uçmalarina izin verilmis olan sivil uçaklara, tam bir güvenlik içinde 
geçmeleri için gerekli kolayliklari saglayacaktir. Bir uçus izninin 
verilmis oldugu durumlarda, Bogazlar bölgesinde izlenecek yol belirli 
dönemlerde gösterilecektir.
KESIM IV. GENEL HÜKÜMLER
MADDE 24.
Bogazlar rejimine iliskin 24 Temmuz 1923 tarihli Sözlesme geregince 
kurulmus olan Uluslararasi Komisyonun yetkileri Türk Hükümetine 
aktarilmistir.
Türk Hükümeti, 11., 12., 14. ve 18. maddelerin uygulanmasina iliskin 
istatistikleri toplamagi ve gerekli bilgileri vermegi yükümlenir.
Türk Hükümeti, isbu Sözlesmenin, savas gemilerinin Bogazlar'dan geçisine 
iliskin her hükmünün yürütülmesine göz kulak olacaktir.
Türk Hükümeti, yabanci bir deniz kuvvetinin yakinda Bogazlar'dan geçecegi 
kendisine bildirilir bildirilmez, bu kuvvetin kurulusunu, tonajini, 
Bogazlar'a giris için öngörülen tarihi ve, gerekirse, olasi dönüs 
tarihini, Bagitli Yüksek Taraflarin Ankara'daki temsilcilerine 
bildirecektir.
Türk Hükümeti, Bogazlar'da yabanci savas gemilerinin gidis-gelisini 
gösteren, ayrica ticarete ve isbu Sözlesme'de öngörülen deniz ve hava 
ulasimina yararli bütün bilgileri kapsayan yillik bir raporu Milletler 
Cemiyeti Genel Sekreterine ve Bagitli Yüksek Taraflara sunacaktir.
MADDE 25.
Isbu Sözlesmenin hiçbir hükmü, Türkiye için ya da Milletler Cemiyeti'ne 
üye herhangi bir baska Bagitli Yüksek Taraf için, Milletler Cemiyeti 
Misakindan dogan haklara ve yükümlülüklere halel vermemektedir.
 
 
 
 

 

 
 

KESIM V. SON HÜKÜMLER
MADDE 26.
Isbu Sözlesme olabilen en kisa süre içinde onaylanacaktir.
Onama belgeleri, Paris'te Fransa Cumhuriyeti Hükümetinin arsivlerine 
konulacaktir.
Japon Hükümeti, onamanin yapilmis oldugu, Paris'deki diplomatik temsilcisi 
araciligiyla, Fransa Cumhuriyeti Hükümetine bildirmekle yetinebilecek ve, 
bu durumda, onama belgesini olabilen en kisa süre içinde gönderecektir.
Türkiye'nin onama belgesini de içermek üzere, alti onama belgesi sunulur 
sunulmaz, bir sunus tutanagi (procès-verbal de dépot) düzenlenecektir. 
Bundan önceki fikrada öngörülen bildiri, bu bakimdan, onama belgesi sunusu 
ile esdegerde olacaktir.
Isbu Sözlesme, bu tutmak tarihinden baslayarak yürürlüge girecektir.
Fransiz Hükümeti, bundan önceki fikrada öngörülen tutanakla, sonradan 
sunulacak onama belgelerinin sunus tutanaklarinin dogrulugu onaylanmis 
birer örnegini bütün Bagitli Yüksek Taraflara verecektir.
MADDE 27.
Isbu Sözlesme, yürürlüge girisinden baslayarak, 24 Temmuz 1923 tarihli 
Lozan Baris Andlasmasini imzalamis her Devletin katilmasina açik 
olacaktir.
Her katilma, diplomasi yoluyla Fransa Cumhuriyeti Hükümetine, onun 
araciligiyla da, bütün Bagitli Yüksek Taraflara bildirilecektir.
Katilma, Fransiz Hükümetine yapilan bildiri tarihinden baslayarak geçerli 
olacaktir.
MADDE 28.
Isbu Sözlesmenin süresi, yürürlüge giris tarihinden baslayarak, yirmi yil 
olacaktir.
Bununla birlikte, isbu Sözlesmenin 1. maddesinde dogrulanan geçis ve 
gidis-gelis (ulasim) özgürlügü ilkesinin sonsuz bir süresi olacaktir.
Sözü edilen yirmi yillik sürenin bitiminden iki yil önce, hiçbir Bagitli 
Yüksek Taraf, Fransiz Hükümetine Sözlesmeyi sona erdirme ön-bildirimi 
vermemisse, isbu Sözlesme, bir sona erdirme ön-bildirimin gönderilmesinden 
baslayarak, iki yil geçinceye kadar yürürlükte kalacaktir. Bu ön-bildirim, 
Fransiz Hükümetince, Bagitli Yüksek Taraflara iletilecektir.
Isbu Sözlesme, isbu madde hükümlerine uygun olarak sona erdirilmis olursa, 
Bagitli Yüksek Taraflar, yeni bir Sözlesmenin hükümlerini saptamak üzere 
kendilerini bir konferansda temsil ettirmegi kabul etmektedirler.
MADDE 29.
Isbu Sözlesmenin yürürlüge girmesinden baslayarak her bes yillik dönemin 
sona ermesinde, Bagitli Yüksek Taraflardan herbiri, isbu Sözlesmenin bir 
ya da birkaç hükmünün degistirilmesini önerme girisiminde 
bulunabilecektir.
Bagitli Yüksek Taraflardan birinci yapilacak degistirme isteminin kabul 
edilebilmesi için, bu istem 14. ya da 18. maddelerin degistirilmesini 
amaçlamaktaysa, baska bir Bagitli Yüksek Tarafca; baska herhangi bir 
maddenin degistirilmesini amaçlamaktaysa, baska iki Bagitli Yüksek Tarafca 
desteklenmesi gerekir.
Böylece desteklenmis degisiklik istemi, içinde bulunulan bes yillik 
dönemin sona ermesinden üç ay önce, Bagitli Yüksek Taraflardan herbirine 
bildirilecektir. Bu bildiri, önerilen degisikligin niteligini ve 
gerekçesini kapsayacaktir.
Bu öneriler üzerinde diplomasi yoluyla bir sonuca varmak olanagi 
bulunamazsa, Bagitli Yüksek Taraflar, bu konuda toplanacak bir konferansda 
kendilerini temsil ettireceklerdir.
Bu konferans, ancak oybirligiyle karar alabilecektir; 14. ve 18. maddelere 
iliskin degisiklik durumlari bu hükmün disinda kalmaktadir; bu durumlar 
için Bagitli Yüksek Taraflarin dörtte üçünden olusan bir çogunluk yeterli 
olacaktir.
Bu çogunluk, Türkiye'yi de içine alarak Karadeniz kiyidasi Bagitli Yüksek 
Taraflarin dörtte üçüncü kapsamak üzere hesaplanacaktir.
BU HÜKÜMLERE OLAN INANÇLA, asagida adlari yazili Tamyetkili Temsilciler, 
isbu Sözlesmeyi imzalamislardir.
MONTREUX'de, yirmi Temmiz bin dokuz yüz otuz alti tarihinde onbir nüsha 
olarak düzenlenmistir; bu nüshalardan, Temsilcilerce mühürlenmis olan 
birincisi, Fransa Cumhuriyeti Hükümeti arsivlerine konulacak, öteki 
nüshalar da imzaca Devletlere teslim olunacaktir.
N.P.NICOLAEV
Pierre NEICOV
J.PAUL-BONCOUR
H.PONSOT
STANLEY
S.M.BRUCE
N.POLITIS
Raoul BIBICA-ROSETTI
Asagida imzalari bulunan Japonya Temsilcileri, isbu Sözlesme hükümlerinin, 
Milletler Cemiyeti üyesi olmayan bir Devlet sifatiyla, Japonya'nin 
durumunu, gerek Milletler Cemiyeti Misakina göre, gerek bu Misak çerçevesi 
içinde yapilmis karsilikli yardim andlasmalarina göre, hiçbir biçimde 
degistirmedigini ve Japonya'nin özellikle 19. ve 25. maddeler hükümleri 
içinde bu Misak ve bu andlasmalar konusunda tam bir degerlendirme 
özgürlügünü elinde tuttugunu, Hükümetleri adina bildirirler.
N.SATO
Massa-aki HOTTA
N.TITULESCO
Cons.CONTZESCO
V.V.PELLA
Dr.R.ARAS
Suad DAVAZ
N.MENEMENCIOGLU
Asim GÜNDÜZ
N.SADAK
Maxime LITVINOFF
Dr.I.V.SOUBBOTITCH.
EK I.
1. Isbu Sözlesmenin 2. maddesi uyarinca alinabilecek olan vergiler ve 
harçlar asagidaki çizelgede gösterilenler olacaktir. Türk Hükümetinin bu 
vergilerde ve harçlarda kabul edebilecegi indirimler, bayrak ayirimi 
gözetilmeksizin uygulanacaktir.
Kütüge yazili darasiz tonajin
Yapilan hizmetin niteligi (jauge nette, net register
tonnage) herbir tonu üzerinden
alinacak vergi ya da harçlar
tutari
Altin-Frank(1)
a)Saglik denetimi ............... 0.075
b)Fenerler, isikli samadiralar ve geçit samandiralari, ya da baska 
samandiralar:
800 tona kadar ................... 0.42
800 tonun üstünde ............. 0.21
c)Kurtarma hizmeti: Kurtarma sandallarini, palamar tasiyan füze 
istasyonlarini, sis düdüklerini, radyofarlari ve b) paragrafina girmeyen 
isikli samandiralarla, ayni türden baska dösemeleri (tesisleri) kapsamak 
üzere ... 0.10
2. Isbu Ek'in, 1. paragrafina ekli çizelgede belirtilen vergiler ve 
harçlar, Bogazlar'dan bir gidis-dönüs geçisine uygulanacaktir (baska bir 
deyimle, Ege Denizi'nden Karadeniz'e bir geçis ve Ege Denizi'ne dogru 
dönüs yolculugu ya da Karadeniz'den Ege Denizi'ne Bogazlar'dan bir geçis, 
bunun ardindan da Karadeniz'e dönüs); bununla birlikte, bir ticaret 
gemisi, gidis yolculugu için Bogazlar'a girdigi tarihten baslayarak alti 
aydan çok bir süre sonra, duruma göre, Ege Denizi'ne ya da Karadeniz'e 
dönmek üzere Bogazlar'dan yeniden geçerse, bu gemi, bayrak ayirimi 
yapilmaksizin, bu vergileri ve harçlari ikinci kez ödemekle yükümlü 
tutulabilecektir.
3. Bir ticaret gemisi, gidis geçisinde, dönmeyecegini bildirirse, isbu 
Ek'in birinci paragrafinin b) ve c) fikralarinda öngörülen vergiler ve 
harçlar bakimindan yalniz tarifenin yarisini ödemesi gerekecektir.
4. Isbu Ek'in birinci paragrafina ekli çizelgede tanimlanan ve söz konusu 
hizmetlerin gerektirdigi giderlerin karsilanmasina ve yedek akçe ya da 
asiri olmayan bir döner sermaye fonu elde etmek için gerekli miktardan 
yüksek olmayacak olan vergiler ve harçlar, ancak isbu Sözlesmenin 29. 
maddesi hükümleri uygulanarak arttirilabilecek ya da tamamlanabilecektir. 
Bunlar altin-Frank ya da ödeme tarihindeki kambio degerine göre Türk 
parasi olarak ödenecektir.
5. Ticaret gemileri, kilavuzluk ve yedekçilik (römorkörcülük) gibi istege 
bagli hizmetler karsiligi vergileri ve harçlari, böyle bir hizmet, söz 
konusu geminin acentasinin ya da kaptaninin istemesi üzerine, Türk 
makamlarinca geregi gibi yerine getirilmisse, ödemek zorunda 
tutulabileceklerdir. Türk Hükümeti, istege bagli bu hizmetler için 
alinacak vergilerin ve harçlarin tarifesini vakit vakit yayinlayacaktir.
6. Bu tarifeler, söz konusu hizmetler 5. maddenin uygulanmasiyla zorunlu 
kilindigi durumlarda arttirilmayacaktir.
EK II (1)
A.STANDARD SUTASIRIMI (MAIMAHREC) (2)
1. Bir su üstü gemisinin standard sutasirimi [maimahreci], bütün gemi 
adamlariyla, makineleri ve kazanlariyla, denize açilmaga hazir olan ve 
-makinelerinin ve kazanlarinin beslenmesine özgü yakitla yedek yakit 
disinda- bütün silahlarini ve her türlü cephanesini, dösemelerini 
[tesisatini], donatimini, gemi adamlarinin komanyasini, tatli suyunu, 
çesitli yiyeceklerini ve savas sirasinda tasiyacagi her çesit araç ve 
gereçlerini ve yedek parçalarini bulunduran, yapimi tamamlanmis bir 
gemidinin sutasirimidir.
2. Bir denizaltinin standard sutasirimi, bütün gemi adamlariyla, yürütücü 
makineleriyle, denize açilmaga hazir olan ve -yakiti, yaglama yagi, tatli 
suyu ve her çesit balast suyu disinda- bütün silahlarini, her türlü 
cephanesini, dösemelerini [tesisatini], donatimini, gemi adamlarinin 
komanyasini ve savas sirasinda tasiyacagi çesitli araç ve gereçleri ve her 
çesit yedek parçalarini tasiyan (dalma sarniçlarinin suyu disinda) yapimi 
tamamlanmis geminin su üstündeki sutasirimidir.
3. "Ton" (tonne) sözcügü, "metrik ton" (tonnes metriques) teriminde 
kullanilisi disinda, 1.016 kilogramlik (2.240 litrelik) bir ton anlamina 
gelmektedir.
B.SINIFLAR
1. Hattiharp gemileri(3), asagidaki iki alt-siniftan birine giren su üstü 
savas gemileridir:
a)Uçak-gemileri, yardimci gemiler ya da b) alt-sinifina giren hattiharp 
gemileri disinda, standard sutasirimi [maimahreci] 10.000 tonun (10.160 
metrik tonun) üstünde olan ya da 203 milimetre (8 pus) çapindan büyük 
çapli bir top tasiyan, su üstü gemileri;
b)Uçak-gemileri disinda, standard sutasirimi [maimahreci] 8.000 tonun 
(8.128 metrik tonun) üstünde olmayan ve 203 milimetre (8 pus) çapindan 
büyük çapli bir top tasiyan su üstü savas gemileri.
2. Uçak-gemileri(1), sutasirimi [maimahreci] ne olursa olsun, baslica uçak 
tasimak ve bu uçaklari denizde harekete getirmek için yapilmis ya da buna 
göre düzenlenmis su üstü savas gemileridir. Bir savas gemisi baslica uçak 
tasimak ve bunlari denizde harekete getirmek için yapilmamissa ya da buna 
göre düzenlenmemisse, bu gemiye bir inme ya da havalanma güvertesinin 
konulmasi, bu geminin, uçak-gemisi sinifina sokulmasi sonucunu vermez.
Uçak-gemileri sinifi iki alt-sinifa ayrilir; söylece:
a)Uçaklarin havalanabilecekleri ya da konabilecekleri bir güverte ile 
donatilmis olan gemiler;
b)Yukarida a)paragrafinda tanimlanan bir güverteyle donatilmamis olan 
gemiler.
3. Hafif su üstü gemileri(2), uçak-gemileri, küçük savas gemileri ya da 
yardimci gemiler disinda, standard sutasirimi [maimahreci] 10.000 tonu 
(10.160 metrik tonu) geçmemek üzere 100 tonun (102 metrik tonun) üstünde 
olan ve 203 milimetre (8 pus) çapindan büyük çapli top tasimayan su üstü 
savas gemileridir.
Hafif su üstü savas gemileri üç alti-sinifa ayrilir; söylece:
a)155 milimetre (6.1 pus) çapindan büyük çapli bir top tasiyan gemiler;
b)155 milimetre (6.1 pus) çapinda büyük çapli top tasimayan ve standard 
sutasirimi [maimahreci] 3.000 tonun (3.048 metrik tonun) üstünde olan 
gemiler;
c)155 milimetre (6.1 pus) çapindan büyük çapli top tasimayan ve standard 
sutasirimi [maimahreci] 3.000 tonun (3.048 metrik tonun) üstünde olmayan 
gemiler.
4. Denizaltilar (3), denizin yüzeyi altinda gidip-gelmek üzere yapilmis 
bütün gemilerdir.
5. Küçük savas gemileri (4), yardimci gemiler disinda, standard sutasirimi 
[maimahreci] 2.000 tonu (2.023 metrik tonu) geçmemek üzere, 100 tondan 
(102 metrik tondan) büyük olan, ancak asagidaki niteliklerden hiçbirini 
kendilerinde bulundurmayan su üstü savas gemilerdir:
a)155 milimetre (6.1 pus) çapinda büyük çapli bir topla donatilmis olmak;
b)Torpil atmak için yapilmis ya da donatilmis bulunmak;
c)20 milden çok hiz saglamak üzere yapilmis olmak;
6. Yardimci gemiler(1), askeri donanmaya bagli olup, standard sutasirimi 
[maimahreci] 100 tondan (102 metrik tondan) büyük olan, olaganlikla 
donanma hizmetinden ya da asker tasima ya da savasan gemilerin 
kullanildiklari hizmetten baska herhangi bir hizmette kullanilan, savasan 
gemi olmak üzere yapilmamis olan ve asagidaki niteliklerden hiçbirini 
kendinde bulundurmayan su üstü gemileridir;
a)155 milimetre (6.1 pus) çapindan büyük çapli bir topla donatilmis olmak;
b)76 milimetreden (3 pustan) büyük çapta sekiz toptan çok topla donatilmis 
olmak;
c)Torpil atmak üzere yapilmis ya da donatilmis olmak;
d)Zirhli kaplamalarla korunmak üzere yapilmis olmak;
e)28 mili asan bir hiza erismek üzere yapilmis olmak;
f)Uçaklari denizde harekete geçirmek üzere özellikle yapilmis ya da 
düzenlenmis olmak;
g)Uçak firlatmak için, ikiden çok araçla donatilmis bulunmak.
C.YAsINI DOLDURMUs GEMILER
Asagidaki siniflara ve alt-siniflara giren gemiler, yapimlarindan 
baslayarak, asagida sayilari gösterilen yillar geçince, "yasini 
doldurmus"(2) sayilacaklardir:
a)Bir hattiharp gemisi için .......... 26 yil;
b)Bir uçak-gemisi için................. 20 yil;
c)a) ve b) alt-siniflarindan bir hafif
su üstü gemisi için:
(i)1 Ocak 1920 den önce kizaga konulmussa 16 yil
(ii)31 Aralik 1919 dan sonra kizaga
konulmussa....................................... 20 yil
d)c) alt-sinifindan bir hafif su üstü gemisi
için .................................... 16 yil
e)Bir denizalti için ...................... 13 yil
EK III.
Japon donanmasinin asagida belirtilen, yasini doldurmus üç okul gemisinden 
ikisinin Bogazlar'daki limanlari birlikte ziyaretine izin verilmesi 
kararlastirilmistir.
Bu iki geminin toplam tonaji, bu durumda, 15.000 tona esdegerde 
sayilacaktir.
Asama 20-X-1896 18-III-1899 9.240 IVx200mm
XIIx150mm
Yakumo 1-XI-1898 20-VI-1900 9.010 IVx200mm
XIIx150mm
Iwate 11-X-1898 18-III-1901 9.180 IVx200mm
XIVx150mm.
EK IV.
1. Isbu Sözlesmenin 18. maddesine öngörülen, Karadeniz kiyidasi Devletlere 
bagli donanmalarin toplam tonaji hesabina katilacak gemilerin siniflari ve 
alt-siniflari sunlardir:
Hattiharp gemileri:
Alt-sinif a);
Alt-sinif b);
Uçak-gemileri:
Alt-sinif a);
Alt-sinif b);
Hafif su üstü gemileri:
Alt-sinif a);
Alt-sinif b);
Alt-sinif c);
Denizaltilar:
Isbu Sözlesmenin II sayili Ek'indeki tanimlamalara göre.
Tonaj toplaminin hesaplanmasinda göz önünde tutulmasi gereken sutasirimi 
[maimahreç], III sayili Ek'de tanimlanan standard sutasirimidir. Sözü 
edilen Ek'te tanimlanmis olduklari biçimde, ancak "yasini doldurmus" 
olmayan gemiler göz önünde tutulacaktir.
2. 18. maddenin b) fikrasinda öngörülen bildirinin ayrica isbu Ek'in 
birinci paragrafinda belirtilen siniflarla alt-siniflardaki gemilerin 
tonaj toplamini kapsamasi gerekir.
PROTOKOL
Bugünkü tarihli sözlesmeyi imza ettikleri sirada, asagida imzalari bulunan 
Tamyetkili Temsilciler, herbiri kendi hükümetlerini baglamak üzere, 
asagidaki hükümleri kabul ettiklerini bildirirler:
1. Türkiye, isbu Sözlesmenin Baslangiç (Préambule) kesiminde tanimlandigi 
biçimde Bogazlar bölgesini hemen yeniden askerlestirebilecektir.
2. Türk Hükümeti, 15 Agustos 1936 tarihinden baslayarak isbu Sözlesmede 
belirlenen rejimi geçici olarak uygulayacaktir.
3. Isbu Protokol bugünkü tarihten baslayarak geçerli olacaktir.
MONTREUX'de, yirmi Temmuz bin dokuz yüz otuz alti tarihinde 
düzenlenmistir.
N.B.NICOLAEV
Pierre NEICOV
J.PAUL-BONCOUR
H.PONSOT
STANLEY
S.M.BRUCE
N.POLITIS
Raoul BIBICA-ROSETTI
N.SATO (ad referendum)
Massa-aki HOTTA (ad referendum)
N.TITULESCO
Cons.CONTZESCO
V.V.PELLA
Dr.R.ARAS
Suad DAVAZ
N.MENEMENCIOGLU
Asim GÜNDÜZ
N.SADAK
Maxime LITVINOFF
Dr.I.V.SOUBBOTITCH
DIPNOTLAR
1. Lozan Baris Andlasmasinin 23. maddesi söyledir: "Bagitli Yüksek 
Taraflar, Bogazlar rejimine iliskin bugünkü tarihli yapilmis olan 
Sözlesmede öngörüldügü üzere, Çanakkale Bogazi'nda, Marmara Denizi'nde ve 
Karadeniz Bogazi'nda, denizden ve havadan, baris zamaninda oldugu gibi 
savas zamaninda da, geçis ve gidis-gelis (ulasim) serbestligi ilkesini 
kabul ve ilan etmekte görüs birligine varmislardir. Bu sözlesme, Yüksek 
Taraflar bakimindan, sanki bu Andlasmanin içindeymis gibi, ayni güç ve 
degerde olacaktir." Lozan Baris Konferansi, Tutanaklar-Belgeler (çeviren 
Seha L.MERAY), Takim II, cilt 2, Ankara, 1973, s.8
2. Bogazlar Rejimine Iliskin Lozan Sözlesmesi için bakiniz: Lozan Baris 
Konferansi, Tutanaklar-Belgeler (çeviren Seha L.MERAY), Takim II, cilt 2, 
Ankara, 9973, ss.54-64.
1. Fransizca metinde "batiments de ligne", Ingilizce metinde "Capital 
Ships", 1936 Türkçe çevirisinde "hattiharp gemileri". (Çevirenler)
2. Fransizca metinde "torpilleurs", Ingilizce metinde "destroyers", 1936 
Türkçe çevirisinde "torpido". (Çevirenler)
1. Fransizca metinde "aéronefs", Ingilizce metinde "aircrafts", 1936 
Türkçe çevirisinde "hava sefineleri". (Çevirenler)
2. Fransizca metinde "avarie", Ingilizce metinde "damage", 1936 Türkçe 
çevirisinde "hasar". (Çevirenler)
3. Fransizca metinde "fortune de mer", Ingilizce metinde "peril of the 
sea" 1936 Türkçe çevirisinde "deniz arizasi". (Çevirenler)
1. Fransizca ve Ingilizce metinlerde "capture", 1936 Türkçe çevirisinde 
"zapt ve müsadera". (Çevirenler)
2. Fransizca metinde "droit de visite", Ingilizce metinde "right of visit 
and search", 1936 Türkçe çevirisinde "muayene hakki". (Çevirenler)
1. Fransizca metinde "Aéronefs", Ingilizce metinde "Aircrafts", 1936 
Türkçe çevirisinde "Hava sefineleri". (Çevirenler)
1. simdiki durumda, 100 kurus, yaklasik olarak 2 altin-Frans 20 santim 
degerindedir.
--------------------------------------------------------------------------------
1. Isbu Ek'in metinleri, 25 Mart 1936 tarihli Londra Deniz Kuvvetleri 
Andlasmasindan alinmistir.
2. Fransizca metinde "déplacement-type", Ingilizce metinde "standard 
displacement", 1936 Türkçe çevirisinde "maimahreç esasi". (Çevirenler)
3. Fransizca metinde "Batiments de ligne", Ingilizce metinde "Capital 
Ships", 1936 Türkçe çevirisinde "Hattiharp gemileri". (Çevirenler)
--------------------------------------------------------------------------------
1. Fransizca metinde "batiments porte-aéronefs", Ingilizce metinde 
"Aircraft-Carriers", 1936 Türkçe çevirisinde "Tayyare ana gemileri". 
(Çevirenler)
2. Fransizca metinde "batiments légers de surface", Ingilizce metinde 
"Light Surface Vessels", 1936 Türkçe çevirisinde "hafif su üstü gemileri". 
(Çevirenler).
3. Fransizca metinde "sous-marins", Ingilizce metinde "Submarines", 1936 
Türkçe çevirisinde "denizalti gemileri". (Çevirenler)
4. Fransizca metinde "petis navires de combat", Ingilizce metinde "Minor 
War Vessels", 1936 Türkçe çevirisinde "küçük muharebe gemileri". 
(Çevirenler)
--------------------------------------------------------------------------------
1. Fransizca metinde "batiments auxilliaires", Ingilizce metinde "Auxilary 
Vessels", 1936 Türkçe çevirisinde "Muavin gemiler". (Çevirenler)
2. Fransizca metinde "hors d'age", Ingilizce metinde "over-age" 1936 
Türkçe çevirisinde "yasini doldurmus". (Çevirenler)