... 
.
 
Ana Sayfa
Arşiv Katkıda Bulunanlar Yararlı Linkler E-Mail
 
         
     Tokyo Bildirgesi 
            İnsan yaşamına duyulan en yüksek saygı tehlike altında bile 
            sürdürülmeli ve herhangi bir tıbbi bilginin insanlık yasalarına 
            aykırı biçimde kullanılmasına fırsat verilmemelidir. 

            DÜNYA TABİPLER BİRLİĞİ
            TOKYO BİLDİRGESİ 

            Tutukluluk ve Hapis Sırasındaki İşkence ve Öteki Zalimce, 
            İnsanlıkdışı ya da Aşağılayıcı İşlem ve Cezalara İlişkin Olarak Tıp 
            Doktorları İçin Kılavuz 

            29'uncu Dünya Tabipler Birliği Genel Kurulu'nda (Ekim 1975, 
            Tokyo-Japonya) benimsenmiştir.

            Öndeyiş:
            Tıbbi insanlığın hizmetine uygulamak, kişiler arasında herhangi bir 
            ayrım yapmadan beden ve ruh sağlığını korumak ve iyileştirmek, 
            hastalarının acılarını dindirmek ve onları rahatlatmak, tıp 
            doktorlarına tanınmış bir ayrıcalıktır. İnsan yaşamına duyulan en 
            yüksek saygı tehlike altında bile sürdürülmeli ve herhangi bir tıbbi 
            bilginin insanlık yasalarına aykırı biçimde kullanılmasına fırsat 
            verilmemelidir. Bu bildirgenin amacına yönelik olarak şu tanım 
            yapılmıştır:İşkence, yalnız başına ya da bir yetkilinin emri altında 
            davranan bir ya da birden çok sayıda kişinin, bilgi edinmek, itiraf 
            almak ya da bir başka nedenle, kasıtlı, sistemli ya da düşüncesiz 
            biçimde, bir başka kişiye zor kullanarak, ona fiziksel ya da ruhsal 
            yönden acı çektirmesidir.
 
 

            

 
 

             Bildirge
            1- Silahlı çatışma ya da sivil kavgalar da içinde, hiçbir durumda 
            hekim, işkenceyi ve zalimce, insanlıkdışı ya da aşağılayıcı başka 
            hiçbir işlemi onaylamayacak, hoşgörmeyecek ve bunlara 
            katılmayacaktır; suçu her ne olursa olsun, bu işlemlerle karşılaşan 
            kıygının (mağdur) inançları ve güdüleri ne olursa olsun, ister 
            kuşkulanılan kişi, ister sanık, isterse suçlu olsun bu durum 
            değişmez. 
            2- Hekim, işkence ya da zalimce, insanlıkdışı ve aşağılayıcı öteki 
            işlemlerin uygulanmasına yarayacak ya da kıygının böyle bir işleme 
            dayanma yeteneğini azaltacak herhangi bir yer, araç, madde ya da 
            bilgi sağlayacaktır.
            3-Hekim, işkence ya da zalimce, insanlıkdışı ve aşağılayıcı öteki 
            işlemlerin uygulandığı ya da böyle bir gözdağının verildiği yerlerde 
            bulunmayacaktır.
            4-Hekim, tıbbi açıdan sorumlu olduğu kişinin bakımıyla ilgili bir 
            karar verirken klinik yönden bütünüyle bağımsız olmalıdır. Hekimin 
            temel görevi, izlediği kişilerin sıkıntısını azaltmaktır; kişisel, 
            toplumsal ya da politik hiçbir güdü, bu yüce amaçtan daha üstün 
            sayılmayacaktır.
            5-Bir hükümlü beslenmeyi reddettiğinde, eğer hekim, beslenmeyi 
            gönüllü olarak reddetmenin yol açacağı sonuçlar üzerinde kişinin tam 
            ve doğru bir yargıya varacak yetenekte olduğu kanısında ise, bu 
            kişiyi damardan beslemeyecektir. Hükümlünün böyle bir yargıya varma 
            yeteneği ile ilgili karar, en azından bir başka bağımsız hekimce 
            onaylanmalıdır. Beslenmeyi reddetmenin yol açacağı sonuçların hekim  tarafından hükümlüye anlatılması gerekir.
            6-Dünya Tabipler Birliği, işkenceye ya da zalimce, insanlıkdışı ya 
            da aşağılayıcı öteki işlemlere göz yummamaları yüzünden 
            karşılaşabilecekleri tehdit ya da misillemelere karşı hekimleri ve 
            ailelerini destekleyecek ve hekim meslektaşlarını da bu yolda 
            isteklendirecektir.