Emekçilerin 
Kurtuluşu
Kendi
Eserleri
Olacaktır.

                 
K. MARKS

 

 

BUSH VE BLAIR DÜNYANIN ÇEŞİTLİ KENTLERİNDEKİ

KONSOLOSLUKLARDA ADALET ÖNÜNE DAVET EDİLDİ

BAK

Irak Dünya Mahkemesi'ne Davet Mektubu eski BM görevlileri, tanınmış akademisyenler, yazarlar ve eski Avrupa Parlamentosu üyeleri tarafından imzalandı.

İstanbul'da ABD Konsolosluk Yetkilisi Irak Dünya Mahkemesi Heyetinin ABD Başkanı Bush'u Mahkemeye Gelip İddiaları Yanıtlamaya Çağıran Mektubunu Kabul Etti.

17 Mayıs 2005, İstanbul, Brüksel, Tokyo, Lizbon - Irak Dünya Mahkemesi (WTI) temsilcileri, bugün İstanbul ve dünyanın çeşitli kentlerindeki ABD ve İngiltere elçiliklerine ABD Devlet Başkanı Bush ve İngiltere Başbakanı Blair?i 23-27 Haziran 2005?te İstanbul?da yapılacak Irak Dünya Mahkemesi nihai oturumuna katılmaya çağıran davet mektuplarını verdi. Davet mektubu aralarında Denis Halliday, Prof. Richard Falk, Ken Coates, Hans von Sponeck, Prof. Baskın Oran, Dr. Jayan Nayar, Prof. Johan Galtung, Prof. Akira Maeda, Haifa Zangana, Dr. Nadje Al-Ali ve Prof. Joel Kovel'in bulunduğu dünyaca tanınmış kişilerce imzalanmıştı (1). Irak Dünya Mahkemesi'ni temsilen giden heyette mahkeme koordinasyonu temsilcileri, hukukçular ve sivil toplum örgütleri temsilcileri vardı. (2)

Davet mektupları, aralarında İstanbul, Brüksel, Tokyo ve Lizbon'un da bulunduğu çeşitli kentlerde Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere Konsolosluk yetkililerine elden teslim edildi (3). New York, Stokholm ve Amsterdam'da ise mektuplar posta yoluyla gönderildi.

İstanbul'da, Irak Dünya Mahkemesi Türkiye sözcüsü Hilal Küey, ABD Konsolosluğu'ndan çıkarak grupla konuşan bir yetkiliye davet mektubunu verdikten sonra, ?ABD yönetimi Uluslararası Ceza Mahkemesi?ni tanımıyor. İngiltere hükümeti de gücüne sığınarak cezai takipten kurtuluyor. Bu durum karşısında dünya yurttaşları adalete sahip çıkmak için bir girişimde bulunuyorlar. Dünya Bush ve Blair?in Irak?ta işlenen suçların hesabını vermesini talep ediyor,? dedi.

?Irak Dünya Mahkemesi adalete sahip çıkmak üzere harekete geçmiş dünya çapında bir girişimdir. Irak'a karşı açılan savaşa varan süreçte, askeri harekât ve bunu izleyen işgal sırasında işlenen ağır kusurları, suçları ve ihlalleri kayda geçirmeyi amaçlar. Bu suçlar, ihlal ve kusurlar yaygın bir şekilde halen sürmektedir. Irak Dünya Mahkemesi, dünyanın pek çok ülkesinde toplanmış soruşturma komisyonlarından ve oturumlardan oluşur. Bu oturumlarda Irak'taki savaşla ilgili, savaşın yasallığı, Birleşmiş Milletlerin rolü, savaş suçları ve medyanın rolünün yanı sıra savaşın yol açtığı toplumsal, siyasal, doğal ve kültürel yıkım gibi çeşitli konular ele alınarak araştırılmıştır.

Irak'taki işgalin üçüncü yılı başlarken, WTI sürecinin son oturumu 23 Haziran- 27 Haziran tarihleri arasında İstanbul'da yapılacaktır. Son oturumda, önceki oturumların sonuçları incelenecek, yeni rapor ve tanıklıklar dinlenecek ve bu savaşın genel olarak dünya açısından taşıdığı anlam değerlendirilerek bir karara varılacaktır.?    

Hilal Küey sözlerini, ?Bush ve Blair?i, İstanbul?da vicdan jürisi önünde iddiaları yanıtlamaya çağırıyoruz. İstanbul oturumunun başlatılmış bir süreci sonlandırma ve tahayyül edilecek bir süreci başlatma sorumluluğunu taşıdığı inancındayız? diyerek bitirdi.

Daha fazla bilgi almak için aşağıdaki adrese başvurabilirsiniz:
Irak Dünya Mahkemesi Türkiye Ofisi
Tel: 0212 244 73 70 ? 0212 251 38 80
istanbul@worldtribunal.org,  www.istanbul.worldtribunal.org,
www.worldtribunal.org

Notlar:

1)Mektubu imzalayanlar:
Richard Falk ? Prof. Uluslararası Hukuk, Santa Barbara Üniversitesi
Ken Coates   - Avrupa Parlamentosu eski üyesi, Bertrand Russell Barış Vakfı Başkanı
Baskın Oran ? Prof. Uluslararası İlişkiler, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi
Nadje Al-Ali ? Dr. Sosyal Antropoloji, Exeter Üniversitesi
Joel Kovel ? Prof. Toplumsal Araştırmalar, Bard College
Denis J. Halliday ? Eski BM Genel Sekreter Yardımcısı (1994-1998), BM Irak İnsani Yardım Koordinatörü (1997-1998)
Jayan Nayar ? Dr. Hukuk, Warwick Üniversitesi
Hans von Sponeck ? Eski BM Genel Sekreter Yardımcısı ve BM Irak İnsani Yardım Koordinatörü (1998-2000).
Akira Maeda ? Prof. Hukuk,  Tokyo Zokei Üniversitesi
Thomas Fasy - Prof. Pataloji, New York Mount Senai Tıp Fakültesi
Haifa Zangana ? Yazar, Ressam.
Johan Galtung ? Prof. Hawai Üniversitesi Barış Araştırmaları Enstitüsü. BM Danışmanı.
Corrine Kumar ? Sosyolog. El Taller International Genel Sekreteri.

2)Heyette yer alanlar:
Meftun Gürdallar ? TMMOB İl Koordinasyonu Sekreteri
Erol Kızılelma ? SODEV Başkanı
Giray Kılıç ? İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu üyesi
Hilal Küey ? WTI sözcüsü, av. İzmir Barosu
Erdal Doğan ? Avukat, İstanbul Barosu
Ali Özer ? Avukat, İstanbul Barosu
Müge Sökmen ? WTI Koordinasyonu, PEN Hapisteki Yazarlar Komitesi Başkanı
Ayça Çubukçu ? WTI New York ve İstanbul Koordinasyonu
Hülya Üçpınar ? WTI Koordinasyonu, av. İzmir Barosu
Yıldız Önen ? WTI Koordinasyonundan, Küresel BAK Sözcüsü
Sadun Sönmez ? WTI Koordinasyonu
Fırat Genç ? WTI, öğrenci
Maral Jefroudi ? WTI Koordinasyonu, öğrenci
Ayşe Berktay ? WTI Koordinasyonu, Barış Girişimi üyesi

(3) Mektup Metni:

Sn. George W. Bush
Devlet Başkanı
Beyaz Saray
Amerika Birleşik Devletleri
                                                                         17 Mayıs 2005                            
Sayın Başkan,

Bu mektubu sizi Irak Dünya Mahkemesi'nin 23-27 Haziran tarihleri arasında İstanbul'da yapılacak son oturumuna davet etmek için yazıyoruz.

Irak Dünya Mahkemesi adalete sahip çıkmak üzere harekete geçmiş dünya çapında bir girişimdir. Irak'a karşı açılan savaşa varan süreçte, askeri harekât ve bunu izleyen işgal sırasında işlenen ağır kusurları, suçları ve ihlalleri kayda geçirmeyi amaçlar. Bu suç, ihlal ve kusurlar halen yaygınlığını sürdürmektedir.

Irak Dünya Mahkemesi geçtiğimiz iki yıl boyunca dünyanın pek çok ülkesinde toplanmış soruşturma komisyonlarından ve oturumlardan oluşur. Bu oturumlarda Irak'taki savaşla ilgili, savaşın yasallığı, Birleşmiş Milletlerin rolü, savaş suçları ve medyanın rolü gibi çeşitli konular ele alınarak araştırılmıştır.

İstanbul oturumu önceki oturumların sonuçlarını inceleyip, yeni rapor ve tanıklıkları dinleyerek ve Irak'a karşı yürütülen savaşın genel olarak dünya açısından taşıdığı anlamı değerlendirerek bir karara varacaktır.

Dünyanın adalete inanan insanları adına, insanlığın ortak değerlerini, uluslararası sözleşmeleri ve uluslararası hukuku ihlal eden davranışlar içinde olduğunuz kanaatinden yola çıkan bizler, Irak Dünya Mahkemesi?nin 23-27 Haziran 2005?te İstanbul?da toplanacak son oturumuna katılarak, bu iddialara yanıt vermenizi, söz hakkınızı kullanmanızı ya da adınıza açıklamalarda bulunacak bir temsilci görevlendirmenizi talep ediyoruz. Bu girişimin ve gündeme getirilen iddiaların bağlamını mektubun ekinde sunuyoruz..

Saygılarımızla,

Irak Dünya Mahkemesi İstanbul Oturumu İddia Heyeti Üyeleri adına:

Richard Falk ? Prof. Uluslararası Hukuk, Santa Barbara Üniversitesi
Ken Coates   - Avrupa Parlamentosu eski üyesi, Bertrand Russel Barış Vakfı Başkanı
Baskın Oran ? Prof. Uluslararası İlişkiler, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi
Nadje Al-Ali ? Dr. Sosyal Antropoloji, Exeter Üniversitesi
Joel Kovel ? Prof. Toplumsal Araştırmalar, Bard College
Denis J. Halliday ? Eski BM Genel Sekreter Yardımcısı (1994-1998), BM Irak İnsani Yardım Koordinatörü (1997-1998)
Jayan Nayar ? Dr. Hukuk, Warwick Üniversitesi
Hans von Sponeck ? Eski BM Genel Sekreter Yardımcısı ve BM Irak İnsani Yardım Koordinatörü(1998-2000).
Akira Maeda ? Prof. Hukuk,  Tokyo Zokei Üniversitesi
Thomas Fasy - Prof. Pataloji, New York Mount Senai Tıp Fakültesi
Haifa Zangana ? Yazar, Ressam.
Johan Galtung ? Prof. Hawai Üniversitesi Barış Araştırmaları Enstitüsü. BM Danışmanı.
Corrine Kumar ? Dr. Sosyolog. El Taller International Genel Sekreteri


EK :
İddianın ve Irak Dünya Mahkemesi'nin Bağlamı:
Biz, dünyanın adalete inanan insanları, milyonlarca Iraklı?nın ve bu savaşa karşı çıkan dünya kamuoyunun iradesini çiğneyen bir eylemlilik içinde olduğunuz kanaatiyle, uluslararası sözleşmelerin ve uluslararası hukukun ihlal edildiğine ilişkin iddiaları incelemek üzere harekete geçtik, çünkü bu işi yapması gereken resmi kurumlar bunu yapmadılar.
Irak?a karşı girişilen askeri harekâtın ve işgalin yasadışılığına ve gayrımeşruluğuna ve bütün bunların arka planına ilişkin sorular, tartışmalar ve protestolar; Irak halkının sürmekte olan direnişi; uluslararası kurum ve mekanizmaların bu durumun gereklerini yerine getirmek, şikayetlere neden olan konularda çözüme yönelik etkili önlemler almak, haksızlıkları telafi etmek ve ABD yönetiminin tek yanlı olarak dayattığı istisnai hale karşı durmak konularındaki açık yetersizlik ve başarısızlığı hep bir araya gelerek Irak Dünya Mahkemesi diye adlandırılan bu sivil girişimin ortaya çıkmasının koşullarını yarattı. Irak Dünya Mahkemesi süreci, artık hepimizin önünde ahlaki bir yükümlülük olarak duran, gerçek peşinde bir arayışın, gerçekleri ortaya çıkarma kararlılığının ifadesidir. Bütün bu çabanın arkasındaki itici güç, çok temel ve yalansız bir arzudur: adaletin yerine geldiğini görmek arzusu.
Irak Dünya Mahkemesi, ABD yönetimi ve müttefiklerinin, Irak?a karşı bir ?önalıcı / önleyici? savaş açarak ve ardından ülkeyi işgal ederek, nasıl, dünya vicdanını, onurlu bir yaşam ve adalet umutlarını ihlal ettiğini; bu eylemlerin, uluslararası hukuku ve özellikle de insancıl hukuk ve değerleri, yaşamlarımızı, güvenliğimizi ve geleceklerimizi atacak şekilde çiğneyip çiğnemediğini, ortaya koymak amacıyla oluşturulmuştur. Irak Dünya Mahkemesi?nin karara konu değerlendirmelerinde bütün bunlar ele alınacaktır.
Irak Dünya Mahkemesi, varsa, böyle suçları saptamayı, dünya vicdanında mahkum etmeyi ve bunu dünya kamuoyunda derin ve kalıcı etkiler yaratacak, saygı ve güven uyandıracak ve insanlığın ortak belleğine tarihin kaydını düşecek bir biçimde yapmayı hedefler.

 

sayfa başına dön